Een Maatschappijkritische Visie: "Onze Maatschappij Is Een Constructie, Geen Natuurlijk Gegeven"

Korte Samenvatting

In een eerste deel bespreekt ze de fundamenten van onderzoek, de (non-) effectiviteit van de vaccins, de overweldigende comorbiditeiten bij overlijden door COVID, de vele mankementen met de vaccin studies van de producenten (het woord 'fraude' wordt zelfs meermaals in de mond genomen), de resultaten van de angstporno (het aantal gehospitaliseerde mensen voor covid-19 is groter dan het aantal mensen die ernstige ziekte ervaren), de onzin van de test strategie, de mankementen in de vele studies over ernstige COVID (en de vraag waarom de onderzoekers niet rapporteerden over relevante waarnemingen).

In een tweede deel pakt ze de veiligheid van de vaccins aan: Zeer sterk daar is de leemtes en risico's doordat fase 3 trials niet doorgegaan zijn. Ook de missende informatie die de FDA vereist voor het volledig goedkeuren van de vaccins, is een oogopener. Verder gaat het over het niet volgen van het voorzichtigheidsprincipe, de verpletterende vaststelling van heel veel overlijdens de eerste 72 uur na het toedienen van het vaccin.

In een derde deel krijgen het beleid in het algemeen en de protagonisten in het bijzonder een veeg uit de pan. Hun onverantwoorde beslissingen, hun polariserende opmerkingen. Marc Van Ranst als uberviroloog komt er zeer slecht uit. De dokters worden herinnerd aan de eed van Hippocrates

Lees het artikel hier