Over deze site

Op https://hoe-erg-is-corona-echt.be/ heb ik mij beperkt tot het verzamelen van wat statistieken die helpen de ernst van de COVID-19 oversterfte in te schatten.

Zoals eerder al gezegd, het valt niet te ontkennen dat dit COVID-19 coronavirus best een gemene virale aandoening is. En achter elk overlijden, COVID gerelateerd of niet, zit een hoop verdriet. Maar het gaat er over om alles in perspectief te blijven zien. Het gaat er ook over een aanpak te definieren die proportioneel is met de echte ernst van het probleem en die zich richt op de groep van mensen die echt beschermd moeten worden.

Dat evenwicht is al vele maanden zoek!

De inhoud van deze site is tot stand gekomen dankzij de vele nuttige discussies op de viruswaanzin site. Alle discussies vinden nog steeds daar plaats. De reden voor het maken van deze site waren het centraliseren van deze statistieken, het beter vindbaar maken van deze informatie door zoekmachines, en deze statistieken ook toegankelijk maken op mobiele websites.

Alle informatie op deze site is ook in Excel beschikbaar en kan hier gedownload worden

Sinds eind oktober worden deze web site en rekenbladen elke vrijdag avond bijgewerkt op basis van o.a. de nieuwe STATBEL cijfers die die dag vrijgegeven werden

Er wordt soms de vraag gesteld wat mijn competentie wel is om hier standpunten in te nemen omdat ik geen viroloog ben. Mijn standaard antwoord is dan dat Mevrouw Berx ook geen virologe is en een hele provincie tijdens de hittegolf een mondmasker laat dragen buiten. En dat gouverneur de Caluwe hetzelfde drama doorvoerde op de zeedijk. En dat tal van burgemeesters bijkomende Corona maatregelen opleggen, zonder dat ze viroloog zijn. Ik ben evenmin viroloog maar mijn standpunten zijn belange niet zo absurd en trouwens ook volstrekt onschadelijk...

Maar als er echt geloofsbrieven nodig zijn... Ik heb een Master in Wiskunde, een Master in Bedrijfs Economie (MBA) met specialisatie o.a. in statistiek & econometrie, en een Master in Artificiele intelligentie. Ik werk al 32 jaar in de informatica en in het verwerken van grote hoeveelheden data. Ik zeg jullie met mijn hand op mijn hart dat ik ronduit bezorgd ben over de vele statistische onzin die in het Corona discours aangehaald wordt...

Mijn naam is Kurt Wayenberg en opmerking of suggesties zijn altijd welkom via mail

Met deze site wil ik mijn bijdrage leveren in het gevecht voor onze fundamentele vrijheden en tegen het introduceren van een surveillance systeem waar je meerdere keer per dag toestemming moet krijgen om je meest fundamentele rechten te mogen uitvoeren. We staan op een kantelpunt

Naar de web site

Hoe erg is Corona echt?