Veelgestelde vragen !

In deze rubriek worden een aantal veelgestelde vragen beantwoord. Er is geen logische orde in de vragen. De meer gestelde vragen staan wel hoger in de lijst.

Alle vragen beginnen met "Als de oversterfte echt beperkt is tot een paar luttele %, ..."


..., Waarom staan dan onze ziekenhuizen onder druk?

Het is een beetje naïef om COVID-19 de schuld te geven van de druk op onze ziekenhuizen. De waarheid is dat er vandaag andere oorzaken zijn van het onder druk komen van het zorgsysteem.

Ten eerste is er al jaren een besparingsbeleid aan de gang. Over de laatste 10 jaar is het aantal erkende 'acute' ziekenhuisbedden met minstens 3450 bedden gereduceerd (-9.5%).Tegelijk is onze bevolking met 6% toegenomen en onze 65+ bevolking met 18.5% (en onze 85+ bevolking zelfs met ~40%)

Verder heeft het huidige beleid een aantal perverse effecten:

 • Veel 65+ ers komen vandaag, omwille van het angstklimaat, hun virale aandoeningen in het ziekenhuis uitzitten in plaats van thuis uit te zieken.
 • Onze alleroudste COVID-19 patienten worden vanuit hun Woon-Zorg-Centrum nu overgebracht naar het ziekenhuis en geïntubeerd, waar ze alsnog sterven in eenzaamheid. In plaats van rustig heen te gaan omringd door hun familie
 • +15% van het zorgpersoneel zit thuis uit angst, met een burn-out of omwille van een positieve PCR test
 • De efficientie en de effectiviteit van ons verplegen personeel is gehalveerd door talloze veiligheids procedures, door het gebruik van (Ebola) beschermingspakken alom, door de verhoogde administratie, etc...
 • De hulp van de talloze vrijwilligers is nagenoeg stopgezet sinds dag één

En ja, de druk op onze zorg is behoorlijk toegenomen. En ja deze zorg moet d r i n g e n d versterkt worden. De verhoging met zowat 800 COVID-bedden was een goede eerste stap.

De onderstaande figuur vat alle elementen samen.

Merk op dat er op geen enkel moment meer dan 22% van de capaciteit naar COVID bedden is gegaan. Na de verhoging van het aantal Intensive Care plekken is ook het IC-aantal bedden niet boven de 52% geweest.

Je zou eigenlijk erger verwachten gegeven de vele doemcommunicatie, het totalitaire wurg-beleid van horeca, cultuur en kleine zelfstandigen en het voortdurend culpabiliseren van onze jongeren

Tenslotte, dit was al jaren aan de gang. Bij de links is er een vermelding naar een site die de krantenknipsels verzameld heeft van vorige jaren over de overvolle ziekenhuizen bij griep en andere epidemies...


..., Waarom zijn er dan zo veel mensen met ademhalings problemen?

De onderstaande statistiek geeft de oorzaken van sterfte bij 65+ weer, en dat over de jaren heen (2009-2017).Mogelijks verschijnt COVID-19 in de lijst en verdwijnen de ademhalings ziektes, en de 'andere natuurlijke oorzaken'. Waarschijnlijk ook een paar % in de hart-en vaat ziektes en bij de kankers... COVID-19 heeft ook al de griep uitgeroeid dit jaar...

Mij lijkt het zeer moeilijk om aan te geven aan welke aandoening iemand overleden is. Vooral als je meer dan één aandoening hebt.

De onderstaande afbeelding toont het aantal overlijdens over de afgelopen maanden en geeft daarbij aan hoeveel van de overledenen ook aan één of andere aandoening leden.Gemiddeld had elke 'COVID' overledene ongeveer twee andere aandoeningen. Tijdens de zomermaanden daalde dat tot anderhalve comorbiditeit gemiddeld. En dan werd er nog geen rekening gehouden met het feit dat meer dan 50% van de ouder dan 85 waren. Ook van ouderdom kunnen mensen sterven schijnt het...

De belangrijkste conclusie is hier dat het wel eens gedaan maag zijn met het stellen dat mensen sterven van COVID. De mensen sterven mét COVID

*** Update 20 aug. *** De CDC heeft een rapport dat deze claim uitstekend fundeert. Deze pagina bespreekt het rapport


..., Waarom is de sterfte statistiek dan gestegen van 0.97 naar 1.11?

Dit zat er al een tijd aan te komen. Een algemene statistiek van 0.97 impliceert dat, bij afwezigheid van migratie en immigratie, de gemiddelde Belg 103 jaar wordt... Zelfs 1.11 ligt nog moeilijk want deze impliceert een levensverwachting van 91 jaar (vandaag 82).


..., Waarom stelde Geert Molenberghs dan dat er zonder coronamaatregelen in ons land 60.000 extra doden zouden zijn gevallen?

Ik twijfel er niet aan dat de experten Molenberghs, Hens en Van Damme naar beste vermogen een inschatting gedaan hebben op basis van de toendertijd beschikbare data. Hun resultaten zijn na te lezen hier Het artikel verscheen in augustus en was gebaseerd op de beperkte data van maart en april (zeg maar de eerste lockdown). Vóór die tijd is trouwens nog sprake geweest van 120,000 doden en zelfs 250,000 (~ het aantal overlijdens bij de Spaanse Griep)

Vandaag de dag hebben we dank zij het massale testen en het open-data-beleid van onze instellingen een nieuwe berg data ter onzer beschikking. In het licht van deze nieuwe cijfers kunnen we dat artikel even herbekijken ...

Alle voorspellingen baseren zich op die zogenaamde IFR (het risico op een overlijden na een coronabesmetting). Het artikel claimt daarover het volgende:

 • Het risico op een overlijden na een coronabesmetting (IFR) bedraagt in ons land 1,25 procent voor de hele bevolking en 0,43 procent voor de populatie buiten de woonzorgcentra.
 • Het percentage loopt op met de leeftijd. Het bedraagt 0.0005 procent bij de 0-24-jarigen, maar stijgt tot 2.2 procent bij de 65-74-jarigen en 12 procent bij de 85-plussers. [...]
 • De IFR voor seizoensgriep schommelt rond de 0.1 procent.

Op 14/10 publiceerde de WHO zelf een bulletin van prof. Dr. Ioannidis gesteld dat de (median geobserveerde) IFR max 0.23% bedraagt en waarschijnlijk nog lager is. Voor mensen jonger dan 70 zou de mediaan bij 0.05% liggen

Er wordt veel over gediscuteerd op internet. En er zijn er nog weinigen die een algemene IFR verdedigen die boven de 0.6% uitkomt.

Zelfs deze 0.6 ligt al 50% onder de meting van Molenberghs en co. En toch verharden we nog de maatregelen.

Ik blijf zelf liever buiten de IFR discussie want je kan die berekening nauwelijks goed hebben. Ten eerste moeten je testen objectief gebeuren en moet er daarenboven een tijdsverschuiving gebeuren (overlijdens vinden een bepaalde tijd na infectie plaats). Puur ter illustratie heb ik een rudimentaire IFR berekening per maand gedaan (#doden / #cases).De data van september en oktober ligt in die geschatte IFR ratio's. Het zijn ook de enige IFR ratio's die betrouwbaar zijn. Immers, op dat moment waren de testen massaal en relatief objectief. 'Relatief' omdat het nog steeds groepen van mensen betrof die iets meer risico liepen (gereisd, actief in de zorg,...)

** Update 29 januari 2021. Een doorbraak !!! **

De WHO heeft in 2021 de 'paper' van John P A Ioannidis aanvaard en als officiele publicatie opgenomen. De studie maakt officieel wat hier al meermaal gezegd wordt. Eén van de belangrijkste observaties is dat, voor mensen jonger dan 70 jaar, het sterftecijfer van Corona over 40 locaties variëerde tussen 0,00% en 0,31% (mediaan 0,05%); In het slechtste geval ligt de IFR dus 4 keer lager dan wat Molenberghs voorspelde, bij de aanvaarde mediaan ligt de IFR 24 keer lager dan wat Molenberghs voorspelde

** Einde Update **Tenslotte. Minstens even belangrijk dan de IFR is de besmettelijkheid. Nog complexere modellen dan de IFR berekening moeten zorgen voor het magisch getal Rt, de fetisj van onze virologen. Zij herhalen steeds maar dat een Rt > 1 ervoor zorgt dat de besmetting exponentieel groeit. Dat is natuurlijk correct. Maar ook hier zijn weer vele kanttekeningen te maken!

Eerst over de Sciensano Rt discussie. Viruswaanzin betekende reeds een aantal ingebrekestellingen, onder andere één aan Minister Jan Jambon. Daarin wijst Viruswaanzin op het feit dat de Rt-curve eigenlijk met 13 dagen vervroegd moet worden. In die context vervalt nagenoeg het nut van een aantal maatregelen omdat de Rt in dat geval al < 1 is.

Het correct berekenen van de Rt is een schier onmogelijke taak en alleen weggelegd voor beroeps statistici. Echter, het controleren van de correctheid van een Rt sequentie is eigenlijk relatief eenvoudig. Het volstaat immers om over een bepaalde periode de berekende waardes na te calculeren met de werkelijke cijfers. Daaruit blijkt dat Sciensano de Rt structureel te hoog inschat. Ergens tussen de 11% en de 14%. Met een 7-dagen shift kan de Rt lower geminimaliseerd worden tot 6%.

Een simpele lineaire correctie van 10% van de Rt sequenties sluit al veel beter aan en corrigeert alvast de periode Aug-Dec. Het schema hier onder toont een alleszins wiskundiger correcte curve.
De statistiek is ongenadig. Bij het sluiten van de horeca op 19 october was de Rt al op of zelfs over zijn piek, en bij de lockdown op 2 november zaten we inderdaad onder de 1. In deze Rt context (met of zonder de 10% correctie) waren beide maatregelen wel degelijk nutteloos.

Maar er is meer aan de hand! Momenteel zouden tussen de 11% en de 16% van onze landgenoten (1.2M-1.8M) positief testen met de PCR test (596,000+ landgenoten hebben vandaag al positief getest en dat op 6M+ testen). Ook het testen van bloeddonoren bevestigt dit: 16.3% met anti-lichamen in hun bloed!

Dat zijn heel veel 'besmettingen'! Om dat met de Rt van Sciensano het aantal positieve PCR testen te realiseren moeten we eind maart met 70,000 besmette personen zijn begonnen, en zitten we 8 maand later en een hoop maatregelen ten spijt nagenoeg met nog steeds evenveel nieuwe besmettingen dan toen.

Een alternatief is dat de Rt structureel 1.1 was van Maart tot December en dat we startten met 1000 gevallen op 5 apr. Maar ja, dat wil dan zeggen dat de Rt van de PCR test anders is dan de Rt van Sciensano.

Een andere manier om naar de IFR te kijken... Er zijn momenteel waarschijnlijk 1.5 Miljoen jonger dan 65. In die categorie zijn er tot op 26/12 1186 COVID overlijdens te betreuren. Ofte 0.08%...

** Update 24 mei 2021. Meer en meer juridische zaken tegen PCR worden gewonnen **

De Corman-Drosten PCR test voor COVID (zeg maar de 'PCR' test) ligt steeds meer onder vuur. We wisten al lang dat de PCR test niet bruikbaar is om vast te stellen of iemand ziek of besmettelijk is, maar sinds kort zijn hierrond nu ook juridische disputen gewonnen in Portugal, Oostenrijk en Duitsland. Het punt dat aanvaard wordt is dat de PCR test dermate veel 'false positives' (>90%) onder andere omdat het ook rest virus meet en daarenboven totaal niet meegeeft of het virus actief aan replicatie doet of gewoon onschuldig is.

Op deze site doet de PCR test er nauwelijks toe. We tonen aan dat de maatregelen zo wie zo irrelevant zijn, onafgezien of de PCR test correct is of er (consistent) naast zit. Dat 'consistent' naast zitten mag wat mij betreft aanzien worden als een 'schatting' van de hoeveelheid virus in omloop. niet meer, niet minder...

Het wordt echter pas misdadig als men observeert wat er sinds 1 mei in the USA gebeurt en mogelijks eerstdaags ook in Europa. Immers, het probleem waar ze in de USA, één van de landen met de hoogste vaccinatiegraad, tegen aanlopen is dat er als maar meer gevaccinneerden toch opnieuw besmet geraken met COVID en dat ondanks claims van vaccin-effectiviteiten van meer dan 90%. De CDC in de USA (zeg maar de grote broer van Sciensano) noemt dit 'doorbraak' besmettingen (zie CDC pagina)

De oplossing is hallucinant. De test procedure werd sinds 1 mei drastisch aangepast zodat deze niet de 'false postives' resultaten geeft waarvan boven sprake! En verder worden alleen hospitaal opnames of overlijdens nog geteld!
Maar wacht! Er is meer! Die aangepaste test geldt enkel voor gevaccinneerden!?!

En ze komen er nog mee weg ook want niemand stelt vragen. Is iedereen in hypnose of zo?
Hierbij en , vernieuwde test procedure voor gevaccinneerden

Een collega criticus defineerde de volgende voorbeelden om aan te tonen hoe deze test niet gevaccineerden als het ware stigmatiseert:

 • Een niet gevaccineerd persoon, gezond, zonder symptonen test positief op de COVID PCR test bij 40 cycli => Officieel COVID besmetting
 • Een gevaccineerd persoon, al zes weken thuis in bed met hoge koorts test positief op de COVID PCR test bij 28 cycli => Officieel GEEN COVID besmetting omdat hij niet in het ziekenhuis lag
 • Een gevaccineerd persoon, na weken in een ziekenhuis bed met hoge koorts en ademhalingsproblemen en tenslotte overleden heeft slechts PCR positief getest bij 29 cycli => Officieel GEEN COVID besmetting omdat deze pas zichtbaar wordt na meer dan 28 cycli
Het is duidelijk. Deze aanpassing dient enkel om te 'bewijzen' dat de vaccinaties werken

Ik heb de twee links (zonder duiding) voorgelegd aan notoir corona-sceptici-fact-checker Dr. Robert Turner, en om advies gevraagd. Ik heb prompt een veelbelovend antwoord gekregen. Ik citeer:
Bedankt dat je contact hebt opgenomen. Ik zal de betreffende teksten bestuderen en proberen deze zo goed mogelijk te beantwoorden om het voor u duidelijker te maken.
Hij heeft tot twee keer toe rond de pot geantwoord, maar toen ik de vraag expliciet stelde werd het stil...

Ondertussen is de inhoud van de protocollen gewijzigd in een niet te begrijpen gebrabbel. De stelling is nu: Milde en asymptomatische COVID-19-doorbraakgevallen, die optreden nadat iemand volledig is gevaccineerd, worden niet langer afzonderlijk op de website van de CDC worden gepubliceerd. Elk doorbraakgeval van COVID zal nog steeds worden gemeld maar in een andere databank... Bla bla bla - maar het effect is onveranderd. Een gevaccineerde zonder symptonen wordt niet gerapporteerd. Een niet gevaccinneerde zonder symptonen wel. Q.E.D...

** Einde Update **


..., Waarom draagt de hele wereld dan mondmaskers?

Dat is waarschijnlijk de grootste klucht in deze hele paniek. Ik ben geen expert, maar als ik het goed begrijp zijn virussen 100 keer kleiner dan bv 'stoom' zoals bij 'vaping'. i.e. zoals het 'virus' als een auto is, is 'vaping' als een jumbo jet. Hou dat in gedachten en bekijk dit hilarische filmpje

"Het zijn de vocht druppeltjes die het em doen" hoor ik zeggen. En natuurlijk is daar wat van aan... Voor mensen met smetvrees is het een godsgeschenk dat we overal onze onreine gelaatsdelen moeten bedekken met een 'gezichtsonderbroek'. Echter, we hebben het hier over het "nut" van een mondmasker in het bestrijden van de pandemie...

Tot op vandaag is het nog steeds onbewezen dat asymptomatische, of zelfs pre-symptomatische, besmette mensen het virus überhaupt kunnen overdragen. Zelfs de WHO en de ECDC bevestigen dat die paar 'studies' die dat bewijzen niet echt geloofwaardig zijn. In 'Nature' verscheen eind november een groot onderzoek waaruit blijkt dat asymptomatische positieve patiënten geen Covid-19 verspreiden. Het heeft dus geen enkele zin om gezonde mensen, of besmette mensen zonder symptonen, te verplichten een mondmasker te dragen, laat staan in quarantaine te plaatsen.

Er wordt verder zelfs geknoeid met wikipedia artikelen over mondmaskers. Een mooi voorbeeld is dit wikipedia artikel over mondmaskers waar "WHO" zinsdelen als The WHO has recommended Ioannidis the wearing of masks by healthy people only if they are at high risk, such as those who are caring for a person with COVID-19 vervangen worden door een tekstdelen zoals The leading disease experts and governments representing 95% of the world's population (including the U.S. CDC) agree with the science and require/recommend masks because cloth (non-medical) masks are shown to limit the spread of COVID-19 en dat door een lobby organisatie als: https://masks4all.co/ (bekijk de revisies op 27/9/2020).

Oorspronkelijk hadden onze experten en virologen echt wel een 'ander' idee over de mondmaskers zoals je in deze sarcastische compilatie kan bekijken
Tegenwoordig laten de experten en virologen laten maar betijen en verdedigen ze zelfs de mondmaskers. Tenslotte is het dragen van mondmaskers gemakkelijk te 'handhaven'... En het geeft een 'gevoel van veiligheid'

** Update 12 maart 2021. Resultaten van goede onderzoeksjournalitiek **

Een zeer interessante studie over de werking, of beter over het niet werken, van mondmaskers kan hier gevonden worden (in het Duits), een Nederlandse vertaling vind je hier

** Einde Update **


..., Is dat dan niet juist dankzij de maatregelen?

Het is evident dat het ophokken van alle mensen wel een bepaald effect kan hebben. Maar laat ons de discussie eerlijk voeren.

De echte oversterfte (een paar duizend mensen) zit voor 90-95% bij de mensen die eigenlijk al ouder zijn dan wat ze mogen verwachten van het leven (82+). Wat wil men bereiken door 9.2 miljoen (doorgaans) gezonde mensen in hun kot op te sluiten? Die paar duizend kwetsbaren mensen een paar extra levensmaanden gunnen?

En ten koste van hoeveel verloren levensjaren door verminderde zorg, van hoeveel verhoogde armoede en van hoeveel depressies?

De onderstaande statistiek toont hoe de afgelopen 100 jaar de levensverwachting alsmaar verlegd werd. Van zowat 54 jaar in 1920 tot 82 jaar (mijn beste schatting voor 2020: nog steeds een stijging, zelfs in dit COVID-19 jaar). We zien min of meer ook dat de groei van de levens verlenging vertraagt. Zijn we stilaan tegen een limiet aan het aanlopen?


Verder stellen we ook vast dat er nog nooit zo veel mensen ouder geworden zijn dan deze gemiddelde 'levensverwachting' van 82 jaar. Meer dan 512,000 personen, een stijging met meer dan 110,000 (+28%) over 10 jaar. Het aantal ouderen dat ouder wordt dan 85 is zelfs met zowat 100,000 mensen gestegen. Dat is een stijging met 42% over 10 jaar.


90 tot 95% van de reële oversterfte zit in deze groep van 5% 82+ ers.

Mag een regering de andere 95% van zijn bevolking in hun kot op sluiten? Mag een regering zijn kinderen en jongvolwassenen culpabiliseren en een mondmasker opleggen? Mag een regering zijn cultuursector afmaken? Zijn horeca wurgen? Zijn handelaars en contactberoepen platleggen? Om een paar duizend mensen een paar extra levensmaanden te gunnen? Mag een regering over dergelijk ethische kwesties zo maar beslissen?

Dat de regering in maart algemene maatregelen nam uit angst en onwetendheid is te begrijpen. Maar dat vandaag, 8-9 maand later, nog zelfs nog ernstigere maatregelen opgelegd worden is totaal onaanvaardbaar. Maatregelen moeten effectief zijn en een rechtstreeks doel beogen. Dat is absoluut niet het geval. De nadruk moet liggen op het rechtstreeks beschermen en ondersteunen van onze kwetsbaren en niet op het verzinnen al die drastische maatregelen die heel eventueel wat marginale impact kunnen hebben.

Een interessante analogie is de volgende. Stel, de regering ziet een noodzaak om het aantal auto ongelukken met bejaarden terug te dringen. Ze buigt zich over 5 alternatieven

 1. Ze verplicht alle 75+ ers tot een tweejaarlijkse controle en haalt er de gevaarlijkste chauffeurs uit
 2. Ze ontneemt alle 75+ ers hun rijbewijs
 3. Ze sluit alle autostrades
 4. Ze verbiedt alle verkeer
 5. Ze doet helemaal niets
Het is evident dat geen enkele optie perfect is:
 • De meest correcte actie is (1).
 • Een zeer effectieve, maar ook zeer oneerlijke maatregel is (2).
 • De acties die het makkelijkst gehandhaafd kunnen worden zijn (3) en (4).
In het COVID-19 dossier kiest de regering eerst voor maatregel (4) en ondertussen al voor maatregel (3). Om het voor de 11.4 miljoen klassikaal gestraften aanvaardbaar te maken wordt de hashtag #allentegencorona gelanceerd en komt er een promotie filmpje waarin staat dat we niemand achter laten

Ik zou graag zien dat de regering maatregel (1) invoert, maar als ze dat niet doet heb ik liever dat ze geen maatregel neemt (5) dan dat ze maatregelen (3) of (4) neemt...

... en zonder schuldgevoel omdat ik tegen maatregel (3) en (4) ben!!!

En laat ons vooral niet vergeten dat preventie (goede wegen, conflictvrije kruispunten, gescheiden fiets stroken...) trouwens nog beter helpt!! Zoals ook het stimuleren van een goede immuniteit ook tegen COVID helpt !


..., Waarom sterven er dan ook jonge 65- ers aan dit COVID-19 coronavirus?

Ja, dat is natuurlijk zo. Tot op 24 december betreft het 1166 mensen (8 <25 jaar en 82 < 45 jaar); Dat is zowat 10 overlijdens per 100,000 mensen. En dat zijn nog altijd overlijdens 'met' COVID-19, niet noodzakelijk 'door' COVID; Dat gezegd zijnde, blijft 10 overlijdens nog altijd meer dan 3 keer minder het aantal zelfmoorden (~32 per 100 000) in de 65- categorie.

Zoals eerder al gezegd, het valt niet te ontkennen dat dit COVID-19 coronavirus best een gemene virale aandoening is. Het gaat er echter over om alles in perspectief te blijven zien. En dat lijkt al lange tijd niet meer te gebeuren...


..., Is dat geen bewijs dat je met statistiek alles kan bewijzen?

Ja, dat wordt wel eens gezegd. Maar er is niets fout aan, om op basis van duidelijke en transparante acties een bepaalde statistiek te maken. Op deze site is het mantra dat je de tellingen moet verfijnen op basis van leeftijd en dat je deze ook op een wat langere periode moet bekijken. Daaruit kan je dan besluiten dat 90-95% van de echte oversterfte bij de mensen zitten die eigenlijk al langer leven dan wat de levensverwachting belooft.

Ik denk dat het intellectueel veel oneerlijker is om een grafiek te tonen die er de week tussen 6 en 12 april uithaalt, en dan moord en brand ligt te schreeuwen omdat er 100% oversterfte is ten opzichte van het jaargemiddelde, zelfs al is een dergelijke week in de geschiedenis nog nooit voorgekomen!


..., Waarom is 2020 dan één van de dodelijkste jaren en wordt dit jaar zelfs vergeleken met de Spaanse Griep?

Ik heb dat statement ook gehoord. Het betreft viroloog Prof Van Gucht die na zijn Corona-praatje eindigde met die zin. Hij stelde "2020 wordt daarmee één van de dodelijkste jaren sinds de Spaanse griep in 1918;"

Hij heeft natuurlijk gelijk met de dodelijkheid van het jaar. We hebben dit jaar 127,134 overlijdens te betreuren en dat is geleden sinds 1918 toen er ongeveer 157,000 overlijdens te betreuren waren.

Echter, voor de rest is er zo veel mis met die uitspraak. Even de belangrijkste punten

 • 2020 heeft ongeveer 11.49M burgers tegenover ~7.6M in 1918, dat is 50% meer
 • In 1918 vielen er 48 000 doden meer dan het gemiddelde van de voorbije 5 jaar toen, dit jaar stierven er 16 600 mensen meer dan het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar. Dat is drie keer minder
 • In 1918 was de gemiddelde levensverwachting 51 jaar, in 2020 is de levensverwachting 82 (dat is 60% meer levensjaren!)
 • Dit jaar betreuren we zowat 56,000 overlijdens in de 85+ categorie. Dat is meer dan 4 keer meer overlijdens in deze categorie dan dat er in 1910 levenden waren in die categorie. Vandaag bedraagt onze 85+ populatie 335,000 burgers sterk...
 • De Spaanse griep doodde zowat 50 Miljoen mensen. Dat was 2.5% van de wereld populatie toen. Tot vandaag zijn er ongeveer 1.95 Miljoen mensen die gestorven zijn aan (met?) COVID-19. Dat is 0.0241% ofte meer dan 100 keer minder
 • De spaanse griep trof iedereen, maar vooral de categorie 19-28. Bij Corona vindt 81% van de overlijdens plaats bij 75+

Afin, 't steekt allemaal niet nauw bij onze virologen, onze media of onze beleidsmakers... Het is ronduit zielig te noemen......, Maar onze virologen weten toch waar ze mee bezig zijn?

Ja zeker, die weten absoluut waar ze mee bezig zijn. De vraag is of iedereen weet waar zij mee bezig zijn...

Hierbij een verbijsterend filmpje waarbij viroloog van Ranst opschept over hoe hij, in een vorige vaccinatie campagne, informatie manipuleert om de mensen mee te krijgen met zijn verhaal ...

Helemaal hallucinant wordt het vanaf 1'50"...

Het volledige interview vind je hier. Bemerk trouwens ook hoe MVR op minuut 15:35 Wolfgang Wodarg belachelijk maakt als zijnde iemand die 'na de feiten' de 'heldhaftige virologen' in vraag komt stellen. Pure framing van MVR want Wodarg was drie maand eerder al aan het fulmineren tegen de vaccin lobby, zelf al twee weken voor de piek......, Maar op onze media kunnen we toch rekenen?

Helaas, de onderzoeks journalistiek van onze media is al lang niet meer wat het zou moeten zijn.

Een analyse van de online artikelen van een 'kwaliteitskrant' gaf de volgende statistiek:Klik hier om de classificatie van de artikelen wat nader te bekijken!

Via via hoor je dan verhalen dat journalisten op de redactievergadering de les gespeld krijgen dat ze moeten oppassen wat ze schrijven omdat ze anders duizenden tot tienduizenden doden op hun geweten zullen hebben...


Met dank aan Matt, collega op Viruswaanzin


..., Maar waarom komt dat allemaal niet naar buiten?

Dr. Robert Malone heeft die vraag be antwoord met twee woorden: Regulatory capture

Hij is diep bezorgd over het feit dat alle bio-ethische regelgeving opzij wordt gezet, en over het feit dat dokters gedwongen worden (op straffe van het verliezen van hun licentie) om het narratief te volgen en b.v. geen vroegtijdige behandelingen uit te voeren. Hij licht deze informatie toe in dit recente interview

Ok, ik doe mee. Wat kan ik doen?

De beste manier is ook anderen te informeren en te overtuigen

Viruswaanzin riep in Dec. 2020 iedereen op om elke woensdag om 20:00 te verzamelen op het lokale gemeenteplein om de overheid op te roepen de maatregelen terug te draaien. Een groep mensen staat 8 maand later nog steeds elke week van 20:00 tot 21:00 op de Grote Markt van Mechelen. De betoging wordt elke week weer aangevraagd en is daarmee waarschijnlijk de langst lopende betoging tegen de Coronamaatregelen in dit land. Iedereen welkom!

Tenslotte roept roept het team van viruswaanzin iedereen op om deze poster zichtbaar op te hangen.

Als je ook deze site willen helpen promoten, deel dan de link of hang deze qr codes zichtbaar op.

Zondag 22/8 organiseren de collega's van Viruswaanzin een nationale betoging

Zaterdag 11/9 organiseren de collega's van Europeans United een internationale betoging

Volgende pagina

Hoe je verder informeren?