Sterven met Corona, niet dóór Corona

Mensen sterven met Corona, niet dóór Corona. Het dagelijks voorlezen van de besmettingen aan en overlijdens door Corona is niets meer dat een wansmakelijk, demagogisch stukje toneel.

Onderstaande tabel geeft een overzicht over de comorbiditeiten opgetekend door Sciensano bij de COVID-overledenen.Naast het feit dat 80% van die COVID-19 overledenen ouder waren dan 75 jaar, hadden deze overledenen daarenboven gemiddeld ook nog eens 1.75 comorbititeitens

Echter, de CDC (zeg maar de grote broer van Siensano in de Verenigde Staten) heeft een bijzonder interessant rapport vrijgegeven. Het rapport analyseert de onderliggende medische aandoeningen en ernstige ziektes bij 540.667 volwassenen die met COVID-19 in het ziekenhuis werden opgenomen in de periode maart 2020 - maart 2021. In totaal werden 4.9M mensen opgenomen, dus de COVID patienten vormden 11% van het totaal.

De aandoeningen zijn wat uitgebreider gedocumenteerd dan bij Siensano. In totaal worden er 18 aandoeningen geklasseerd. Sciensano identificeert er 11. De verschillen zijn relatief beperkt:

  • Sciensano maakt geen onderscheid tussen hart ziekten en vaat ziekten
  • Sciensano maakt geen onderscheid tussen diabetici met complicaties en diabetici zonder complicaties
  • Sciensano heeft geen aparte categorie met slokdarm problemen
  • Sciensano heeft geen aparte categorie met asthma problemen
  • Sciensano heeft geen aparte categorie voor 'technische'' problemen ('implantaat-apparaat of transplantaat' - gerelateerde problemen)
  • Sciensano rapporteert een aantal aandoeningen niet (of rapporteert die waarschijnlijk onder cognitieve of immuniteits aandoeningen). Bv slaap-waakstoornissen, aplastische anemie, depressieve aandoeningen, schildklieraandoeningen
Hoe dan ook, de conclusie van het onderzoek op 540.667 ziekenhuisopnames (vijf honderd veertig duizend, zes honderd zeven en zestig!) is buitengewoon veelzeggend.

Om het rapport even bruut samen te vatten in drie lijnen:


Laat deze cijfers even op u inwerken...In België hebben we 25,312 slachtoffers gerapporteerd. Als we de cijfers van de CDC mogen extrapolleren betekent dit dat we in België slechts 234 overledenen zouden gehad hebben zonder onderliggende aandoening. Van dat aantal moeten we dan eerst nog de mensen die door een ongeluk of een andere externe oorzaak om het leven kwamen in mindering brengen! en pas dan hebben we het aantal mensen dat waarschijnlijk 100% áán of dóór COVID gestorven zijn. Tolereren we één aandoening, dan nog zouden dat er nog steeds minder dan 1000 zijn ofte minder dan 0.001% van de Belgische bevolking

Het coronavirus zal best een gemene virale aandoening zijn. En achter elk overlijden, Corona gerelateerd of niet, zit een hoop verdriet. Maar het gaat er over om alles in perspectief te blijven zien. Het gaat er ook over een aanpak te definieren die proportioneel is met de echte ernst van het probleem. Gaan we ons niet meer verplaatsen omdat we in een ongeluk kunnen terecht komen? Gaan we niet meer skiën? Gaan we niet meer werken omdat daar soms werk ongelukken gebeuren etc... Dat is het leven nu eenmaal... Wat we gewoon moeten doen is de groep van mensen die echt beschermd moeten worden, ook daadwerkelijk beschermen.

En als deze studie ons iets leert is dat het de kwetsbaren zijn met comorbiditeiten die een risico lopen. Een goed beleid bestudeert die bevindingen en neemt de best mogelijke acties daar uit. Hierbij nog twee extra bevindingen in het rapport

  1. Patiënten met 'obesitas' en 'diabetes met complicaties' lopen het hoogste risico
  2. Patiënten met 'hart' aandoeningen, 'nier' aandoeningen of bloedarmoede lopen eveneens een hoog risico
Patiënten met asthma lijken ironisch genoeg iets minder risico te lopen.

Tenslotte maken de auteurs nog een bijzondere vaststelling. De observatie was dat angst en angstgerelateerde aandoeningen ook behoorlijk risico verhogend zijn (van het niveau van puntjes 1 en 2). Wat de auteurs ook lijken vast te stellen is dat een behoorlijk deel van deze mensen slecht gedurende de coronatijd deze aandoeningen opgedaan hebben. De ongestelde vraag is of onze beleidsmakers en virologen / vaccinfanatici onze mensen niet te veel bang gemaakt hebben met een verhoging van het COVID ziektebeeld en overlijdensrisico

Het volledige rapport kan hier gedownload worden Het bevat ook nog cijfers rond ziekenhuis opname, risico op invasieve beademing en dergelijke, maar voor de Belgische discussie volstaat deze samenvatting.

Een open debat is welkom! Het bangmakers narratief van de MSM ( HLN, de Standaard,…) en zelfs onderstaande publicatie van STATBEL moet echt stoppen.

Hier wordt geïnsinueerd dat COVID zowat doodsoorzaak nummer drie is, terwijl volgens onze berekeningen op basis van de CDC deze helmemaal achteraan hoort...

Naar de web site

Hoe erg is Corona echt?