Periode 1994-2020

De cijfers, de cijfers! De onderstaande statistiek wordt gebruikt om de maatregelen met betrekking tot Corona / COVID-19 te rechtvaardigen:We zien een stijging van de bevolking met 1.37 Miljoen mensen (+13%) in een periode van 27 jaar en een sterftecijfer dat de laatste 15 jaar wat ter plaatse trappelde en nu fors lijkt te ontsporen door de vermeende COVID-19 pandemie naar een situatie die in 27 jaar ongekend is

De stijging in het aantal overlijdens met meer dan 22,520 (+21.7%) in een periode van 27 jaar lijkt ongeëvenaard. Dit is de reden waarom onze beleidsmakers en virologen in een aanval van panische angst ons dagelijks met nieuwe overbodige, nutteloze en zelfs gevaarlijke maatregelen overstelpen.

Echter, als dit beeld wat opgesplitst wordt over de verschillende leeftijdscategorieën krijgen we een veel genuanceerder verhaal...

De leeftijdscategorie 0-64Over die 27 jaar zien we een gestage groei in aantal mensen in de categorie 0-64 met een blijvende daling van het aantal overlijdens (ongeveer -25%). De sterfte graad is zelfs in dit bloedrode, pandemische COVID jaar (bijna) nog nooit zo laag geweest. Beter dan ooit. Het sterfte cijfer ligt 6 keer lager dan het gemiddelde sterfte cijfer.

Conclusie: Ben je vandaag jonger dan 65 jaar, dan was 2020 nagenoeg het minst dodelijke jaar sinds de geschiedenis van de mensheid. De Corona paniek in deze categorie is absulute waanzin

De leeftijdscategorie 65-75Na lange tijd in aantal mensen min of meer stabiel gebleven te zijn is sinds 2010 de groep van mensen die ouder wordt dan 65 aan een nieuwe remonte begonnen. De sterfte graad is over al die jaren afgenomen van 2.454% (in 1994) naar 1.73% (vandaag). Ja, dat is 0.1% 'slechter' dan het gemiddelde van de aFgelopen 10 jaar. Echter daar staat tegenover dat deze leeftijdsgroep in deze 10 jaar met meer dan 26% gestegen is terwijl de bevolking maar met 5.5% toegenomen is

Conclusie: Ben je vandaag tussen 65 en 74 jaar, dan was 2020 marginaal gezien wat slechter dan de afgelopen 10 jaar, maar was de kans dat je tot deze groep van mensen bent gaan behoren netto nog altijd 20% hoger dan 10 jaar geleden. De Corona paniek in deze categorie is eigenlijk helemaal niet nodig

De leeftijdscategorie 75-84Het aantal mensen in deze leeftijds categorie is de laatste 10 jaar min of meer stabiel. Waar het sterfte cijfer, de eerste 15 jaar nog flink daalde kwam ook dat op een plateau en is het vandaag tot een halve procent erger geworden.

Conclusie: Ben je vandaag tussen 75 en 84 jaar, dan was 2020 wat minder gunstig dan de afgelopen 7 jaar. Je jaarlijkse kans op overlijden is nu 4.81% terwijl die de afgelopen 6 jaar slechts 4.35% was. Wees wat extra voorzichtig maar laat de pandemie je niet paranoia maken. Deze situatie is voor jou niet erger dan pakweg een jaar of 7-8 geleden. Dit is vergelijkbaar met een slecht griep jaar!

De leeftijdscategorie 85+Ja, deze groep van burgers heeft het tijdens deze Corona periode hard te verduren gehad. Tegenover vorig jaar waren er meer dan 10,000 extra overlijdens. Het ziet er naar uit dat de kans op stervan in deze categorie terug verhoogd is naar 16.6%, daar waar we tot verleden jaar zelfs gedaald waren tot 14%. Daarmee kom je op ongeveer gelijk niveau met de sterfte in 2005 of 2006. Echter, daar staat tegenover dat de groep van 85+ er bijna dubbel zo groot geworden is (van 172,000 in 2005 tot meer dan 335,000 in het begin van dit jaar)

Het is zelfs nog wachten tot 2021 om de concrete impact correct te berekenen. Is deze terugval wel zo groot als we denken, of speelt ook hier de noodaak om verder onderscheid te maken tussen 85-89,90-94 en 95+. Nog een paar weken geduld en we weten het!

Conclusie: Ben je vandaag ouder dan 85 jaar, tel eerst al je zegeningen. Ja, 2020 lijkt zeker minder gunstig te zijn dan de afgelopen 15 jaar. Je jaarlijkse kans op overlijden is nu 16.59% terwijl die de afgelopen 10 jaar eerder tussen 14% en 15% zat. Wees zeker voorzichtig maar laat ook op jouw gezegende leeftijd, de pandemie je niet paranoia maken. Deze situatie is voor jou niet erger dan pakweg 15 jaar geleden, in jouw leven, niet meer dan een ogenblik geleden. Denk er ook aan dat de kans dat je tot deze groep van 85+ ers bent gaan behoren bijna verdubbeld lijkt te zijn

Samenvatting van de risico cijfers

De onderstaande tabel vat, per leeftijdscategorie, het verhoogde risico op overlijden vastSamenvattende tabel

De onderstaande tabel vat de evolutie van sterfte cijfers over de jaren heen samenIn het groen staan de sterfetijfers die beter waren dan 2020. De sterfte cijfers in het rood duiden aan dat de situatie in dat jaar voor die leeftijds categorie erger was dan dit jaar, niettegenstaande de veelbesproken corona pandemie.

Vergeet ook niet dat de afgelopen 10 jaar nog nooit zo veel mensen tot de leeftijds categorieën 65-74 en 85+ zijn doorgedrongen.

Besluit

De cijfers bewijzen het steeds weer opnieuw. De corona paniek is overroepen. De maatregelen zijn dis proportioneel en richten zich op de foute bevolkings groepen. Stop deze waanzin!

Het is de bedoeling om ook deze pagina elke vrijdag avond bij te werken op basis van de nieuwe STATBEL cijfers die die dag vrijgegeven werden

Volgende pagina

Evaluatie van de maatregelen!