Wat was de echte oversterfte in het rampzalige Corona jaar 2020?

19,594! Zoveel overlijdens werden aan het Corona virus toebedacht voor het jaar 2020. En achter elk overlijden, Corona gerelateerd of niet, zit een hoop verdriet. Maar het gaat er over om alles in perspectief te blijven zien.

Er stierven dit jaar 127,134 mensen. Minder dan 1 op 6 van het aantal overlijdens wordt als 'oversterfte' Corona overlijden gemerkt. Op deze pagina schatten we de werkelijke oversterfte in tussen 7,100 en 9,300 overlijdens. Een meer correcte inschatting voor de oversterfte door Corona is dus eerder slechts 1 op 15.

Laat ons even bekijken hoe we hier aan komen


STATBEL / Sciensano

STATBEL, het Belgische statistiekbureau, verzamelt, produceert en verspreidt betrouwbare en pertinente cijfers over de Belgische economie, de samenleving en het territorium. Voor een objectief en neutraal onderzoek naar de ernst van dit coronavirus is dit waarschijnlijk de enige bron die onvoorwaardelijk te vertrouwen is.

Het merendeel van de data en statistieken op deze pagina zijn gextraheerd uit de STATBEL data. De statistieken zijn bijgewerkt op 15 jan. en bevatten de data tot en met 31 dec.

Sciensano is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid opgericht door de wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano. Sciensano vervult opdrachten inzake volks- en diergezondheid en is, sinds de vermeende (?) Corona pandemie, ook verantwoordelijk voor het rapporteren van de besmettings data. De data richt zich vooral op het aantal testen, het aantal positieve gevallen van de PCR test, en het aantal overlijdens met COVID-19. Helaas is tot op vandaag nog geen informatie beschikbaar over het aantal personen dat ondertussen minstens eenmaal werd getest. De statistieken zijn bijgewerkt op 15 jan. en bevat eveneens de data tot en met 31 dec.


Overzicht van het dagelijks aantal overlijdens

De eerste grafiek geeft een overzicht van het dagelijks aantal overlijdens. De data is bijna identiek aan het overzicht op STATBEL zelf, maar werd bijkomend genormaliseerd (een beperkte aanpassing naar hedendaagse bevolkingsaantallen en naar 366 dagen) en werd verder afgezet tegen de maatregelenWe zien vele maatregelen en best wel een oversterfte. ‘Het virus’ zoals onze virocratie het fenomeen benoemt is duidelijk niet onder de indruk van de maatregelen en heeft een standaard verloop met pieken. 'Afplattingen' van de curve? Er is niet veel van te zien

Verder duiken er hier al wat onverklaarbare elementen op die niet passen in het reguliere COVID verhaal. Zoals b.v. waarom de oversterfte tijdens de hittegolf van augustus zo ongezien groot is terwijl het aandeel van de Corona doden in de oversterfte < 10% is. Of ook, waarom vallen er sinds 25 december nog steeds gemiddeld 70 COVID overlijdens terwijl de totale dagelijkse sterfte al zelfs lager dan gemiddeld ligt...

De tweede grafiek toont hoe de sterfte er dit jaar uitgezien zou hebben indien er geen COVID slachtoffers te betreuren waren.

Hoe realistisch is deze grafiek? De curve van het aantal overlijdens zou de beste ooit geweest zijn! December in volle griepseizoen zou dan ergens tussen 300 en 1300 minder overlijdens hebben dan de andere jaren in volle zomer. Dat is waanzin natuurlijk. Er is een oversterfte door Corona, maar die is veel minder dan beweerd wordt.Hoeveel overlijdens waren er in 2020 te verwachten?

In 2020 waren er 127.134 overlijdens te betreuren. De onderstaande grafiek vergelijkt dit aantal overlijdens met vorige jaren en doet een ruwe schatting van de oversterfte op basis van genormaliseerde dataDe oversterfte lijkt 14% boven het gemiddelde te liggen. Verder zien we een stijging van het gemiddelde sterftecijfer naar 1.11 waar het al jaren rond de 0.97 bleef hangen.

De 19,594 additionele overlijdens door Corona geclaimd lijken ook hier al een overschatting te zijn. Daarentegen kan niet ontkend worden dat er toch wel iets aan de gang is.


Waar situeert zich de oversterfte?

Statistiek 3 licht een tip van de sluier op.De oversterfte toont zich vooral in onze groep van kwetsbare 75+. 82% van de Covid-overledenen (16,029) waren ouder dan 75. 89,822 van de overledenen (70.7%) waren ouder dan 75. Sterfte, tout-court, is een normaal gebeuren in deze groep. In 2020 waren 89,822 van de 127,134 overledenen (=70.7%) ouder dan 75. In 2019 was dat 68%.

Ook tussen 65-75 is een kleine stijging. Het wordt echter duidelijk dat de stijgende trend al jaren aan de gang is. Is het omdat de groep van 85+ ers de laatste 10 jaar met 40% gegroeid is?


Sterftetafels

Om een beter inzicht te krijgen in de sterfte ratio moeten we de ‘gemiddelde’ overlijdens ratio van 1.10 verfijnen. Daarvoor kan men de sterfte tafels (Statistiek 4) opstellen. Deze sterfte tafels zijn ook te vinden op STATBEL.De sterftetafels per categorie geven aan hoeveel % kans je gemiddeld hebt om te sterven als je tot een bepaalde leeftijdsgroep behoort. We stellen dat het risico op overlijdens voor een -24-jarige tot 50 keer lager dan het gemiddelde van 1.11 is, terwijl het risico op overlijden bij 85+ ers gemakkelijk 14 keer hoger is dan het gemiddelde.

Er kunnen nu voorspellingen gemaakt worden op basis van de sterftetafels van de vorige jaren. Een correcte inschatting van wat een normaal aantal overlijdens is, is cruciaal om de ernst van de oversterfte van deze pandemie in te schatten

Statistiek 5 schat de overlijdens in voor dit jaar, en dat op basis van de gemiddelde sterftecijfers van de afgelopen jaren.Wat leert deze statistiek?

  • Tot de leeftijd van 65 heeft deze pandemie 0.0% impact. Er zijn nog nooit zo weinig overlijdens geweest zijn in de categorieën 0-44. ... Volgens mij is dit een onbedoeld bijverschijnsel van de maatregelen.
  • In de leeftijdscategorieën 65-74 en 75-84 zien we dat de ‘overlijdens golf’ ongeveer even erg is als 7-8 jaar geleden. Ik herinner me niet dat we toen ook een set van drastische maatregelen over ons gekregen hebben maar ik kan verkeerd zijn natuurlijk...
  • In de categorie 85+ zien we inderdaad wel degelijk een echte piek. Voor een even ernstig aantal overlijdens moeten we waarschijnlijk 15 jaar terug gaan. Maar 15 jaar geleden was er evenmin sprake van al die idiote maatregelen. Daarbij zullen we verder zien dat het aantal 85+ ers significant is toegenomen.

Als we de cijfers dus op ietwat langere termijn bekijken en ook wat verfijnen per leeftijdscategorie zien we de vermeende oversterfte meer en meer naar normale proporties terug zakken.


Zijn de gebruikte sterftetafels al voldoende fijnmazig?

Statistiek 6 toont de verfijnde sterftetafels vastgesteld voor de 85+ categorieën.Waarschijnlijk zijn de gehanteerde 85+ sterftetafels niet meer verfijnd genoeg om voorspellingen te maken. De categorie 85+ wordt waarschijnlijk best verder uitgeplitst. Voor de liefhebbers: de verfijnde sterfte tafels:
Hoe erg is de oversterfte nu echt?

We komen nu bij de belangrijkste statistiek op deze pagina. Deze statistiek geeft een paar verfijndere inschattingen van het aantal overlijdens op basis van de werkelijke demografische gegevens en op basis van de fijnmazige sterftetabellen over de laatste 10 jaar.De oversterfte ingeschat op basis van 10-jaar gemiddelde verfijnde sterfte ratio's ligt op 120,018 overlijdens. In 2020 eindigden we met 127,134 overlijdens, dus eindigen we met een oversterfte van 5.6% bovenop het 10 jaar gemiddelde. 5.6 % ... Als we de oversterfte enkel op 65+ berekeken en dus geen rekening houden met de effecten op de 65- bevolking ligt de oversterfte nog steeds op maar 7.1%

** Update 29 januari 2021. Een doorbraak !!! **

StatistiekVlaanderen heeft op 21 jan. haar rapport over de sterfte in Vlaanderen gepubliceerd. De oversterfte wordt gesteld op 7% zijnde 4637 mensen of dus slechts de helft van de Corona overlijdens.

Over de implicaties wordt met geen woord gerept, maar het is duidelijk dat hier het Corona virus als primaire oorzaak van sterfte losgelaten wordt. i.e. mensen sterven met Corona, niet aan Corona.

Verder ligt de inschatting, welisweer enkel voor Vlaanderen, wel extreem dicht bij de schatting hierboven!.

** Einde Update **

Naar een oversterfte van 2.2% ?

Maar er is meer. Als je een simulatie start vanaf 2019, krijg je een schatting van 117,000 verwachte overlijdens voor 2020. De simulatie laat dat cijfer de komende 10 jaar zelfs oplopen tot 126,000. Echter, dank zij de simulatie berekenen we ook de ondersterfte in 2019. De ondersterfte reduceert de oversterfte van 2020 tot slechts 2.2% (2,786 overlijdens).
Deze pagina fundeert deze tweede claim.

Dat lage cijfer is, naar mijn bescheiden mening, de meest correcte schatting van de ernst van COVID-19. Dat punt alleen is al een afdoende bewijs dat zowel maatregelen als vaccinatie kompleet onzinnig zijn... Echter, voor de rest van het betoog op deze site (het weerleggen van het nut van de maatregelen of de vaccinatie) starten we gewoon weer vanaf de officiële cijfers.

Samenvattend voor 2020 - Op 16 juni 2021 publiceerde STATBEL de samevattende bevolkings- en sterfte cijfers van 2020. De nieuwe cijfers bevestigen niet alleen mijn bevindingen, maar stellen ze nog scherper dan ooit. Het volledige 'verhaal' is op de vrijheidvzw-site (aka viruswaanzin) in 'artikel-vorm' te lezen hierVolgende pagina

Concrete sterfte - periode 1994-2020