Periode 2018-2030 - Wordt de wijzigende demografie voldoende begrepen?

Er stierven in 2020 127,134 mensen. 19,594 ervan (=~1 op 6) stierven aan Corona. Op deze pagina hebben we afgeleid dat de werkelijke oversterfte lager dient te worden ingeschat; namelijk slechts tussen 7,100 en 9,300 overlijdens. Recentelijk werd dit stilzwijgen bevestigd door Statistiek Vlaanderen, dat op zijn web site spreekt van 7% oversterfte.

Op deze pagina bekijken we of we die 7% enigszins kunnen verklaren want die blijft nog steeds te groot om zo maar weg te wuiven.

Verder kijken: Demografie

Een interessante database om de demografie van een land te helpen begrijpen, is de Human Mortality Database. Deze verzamelt en deelt demografische statistieken over een lange periode. Ik controleerde de gegevens met lokale Belgische gegevens en ongeveer op een procentpunt aan veranderingen, zijn de gegevens uitstekend voor een demografische analyse.

Een eerste reeks grafieken geeft inzicht in de echte bevolkingsgroei tot en met vandaag (2019 en 2020 heb ik daarvoor even aangevuld heb met gerapporteerde/geschatte cijfers). Belangrijk om op te merken is dat we niet alleen een 'lineaire' groei van de bevolking hebben, maar eerder een polinominale groei van 65+, en een exponentiële groei van de 85+ bevolking en zeer recent, een exponentiële groei de 95+ bevolking:*** UPDATE 15/05 ***
Toen ik deze cijfers toonde op een webinar van artsen voor vrijheid, werd me de vraag gesteld wat deze 'dipjes' waren in de curve. Hadden we dit al eerder meegemaakt? (1), (2) en (3) zijn effecten van de lagere geboortes tijdens te oorlogsjaren (zie bijlage onderaan). Puntje (4) was 'de ergste griep' in 25 jaar en daar valt wel iets uit te leren (zie ook bijlage).

De trend is heel duidelijk. Dankzij ons goed ontwikkelde gezondheidssysteem en door ons vermogen om voor te zorgen mensen met chronische aandoeningen zien we zeer forse groeicijfers. Bij vergelijking van 2010 met 2020 zijn de groeicijfers: 65-85 (+ 15%), 85-95 (+ 41%) en 95+ (+ 61%)

Op slag wordt duidelijk dat de 9% reductie van het aantal ziekenhuisbedden, eigenlijk nog veel ingrijpender is wanneer de leeftijdsgroepen apart erkend worden. Over het algemeen bezetten mensen onder de 65 (~80% van de bevolking) slechts een derde van de bedden, terwijl 65-plussers (~20% van de bevolking) meer dan tweederde bezetten van de bedden. Dus, rekening houdend met de vermindering van het aantal bedden, kan een reële vermindering van 23% van de bedden geschat worden als beschikbaar voor de 65+ categorie.Het zou dus geen verrassing moeten zijn dat uitbraken van een respiratoir virus zoals COVID-19 plotseling ziekenhuizen in moeilijkheden kunnen brengen ...

Demografie: Simulatie en projectie naar 2030

Als uitganspositie nemen we de bevolkingssituatie in 2018; Op dat moment zijn er trouwens al 442,574 mensen ouder dan 82 (=levens verwachting), en uit de demografie cijfers van 2018 lijden we af day er tot 2030 elk jaar minstens 60,000 mensen zullen toetreden tot de 83+ jarigen: Gaande van de 63,214 82-jarigen in 2018 tot en met de 114,604 73-Jaren die in 2030 met zijn 60,000 83 worden (minstens).

We voeren ook de correctie toe van de sterftecijfers om deze in lijn te brengen met de recente stijgingen van de populatie. De aanpassingen van de sterfte ratio's zijn:

  • Alle 75- => Gemiddeld Sterftecijfer van laatste 5 jaar (=realistische compensatie voor matige groei over 10 jaar)
  • Alle 75-90 => Gemiddeld Sterftecijfer van laatste 10 jaar (=realistische compensatie voor significante groei over 20 jaar)
  • Alle 90-100 => Gemiddeld Sterftecijfer van laatste 5 jaar (=beter dan 2018 cijfer want de trend was stijgend)
  • Alle personen tussen 100-110 => Regressief model 0.4, 0.45 tot 1 (= beter dan 2018 cijfer want bij villen werd dit gewoon 1
  • Voor leeftijdsgroepen => Na instelling van de sterftekansen. Een verbetering van 1% per jaar
Het model doorrekenen en confronteren met de sterfte cijfers van 2019 en 2020, geeft de volgende bevindingenConcreet wordt hier een cijfermatige ondebouwing gegeven voor een ondersterfte voor 2019 van 7,258 overlijdens (waaronder 3,924 minder overlijdens in de categorie 65-85 en 2,689 overlijdens in de categorie 85+)

Volgens het model hadden er in 2020 slechts 117,090 mogen geweest zijn maar het waren er 10,044 meer. Echter, terecht kan verwacht worden dat de ondersterfte van 2019 zouleiden tot een evenredige oversterfte. We kunnen dus stellen dat de echte oversterfte voor 2020 'slechts' 2,786 overlijdens is (10,044 – 7,258). Dat is zowat ~2.2%

We wisten al dat Corona geen overdreven dodelijk virus is. Jazeker het is een best gemene virale aandoening, en zelfs gezonde mensen kunnen er goed ziek van zijn, of zelfs weken extra rust nodig hebben. Maar een 'killer' virus is het niet. Deze 2.2 % bevestigt het en is, naar mijn bescheiden mening, de meest correcte schatting van de ernst van COVID-19. Dat punt alleen is al een afdoende bewijs dat zowel maatregelen als vaccinatie kompleet onzinnig zijn... Echter, voor de rest van het betoog op deze site (het weerleggen van het nut van de maatregelen of de vaccinatie) starten we gewoon weer vanaf de officiële cijfers.

De echte vraag die we moeten stellen is: Wat Nu?

De 108,745 overlijdens van 2019 zijn dé ‘baseline’ voor MSM en de virocraten. De vaccinaties gaan de ‘oversterfte’ en het aantal overlijdens niet stoppen…

We evolueren van een gemiddeld aantal overlijdens per dag van 300 / dag (108,745 in 2019), naar het verwachte 321 / dag (de prognose van 117,090 voor 2021) naar +345 / dag in 2030 (126,000). Dat wordt een moeilijk verhaal voor de virologen. Ik vrees dat we nog een hoop onzin gaan horen over COVID-varianten, COVID-mutanten en misschien wel COVID-exoten...

En wat met de zorg?We zien een blijvende stijging van de 65+ ers en vooral de 95+ ers. Zelfs 'niets doen' voor de zorg is eigenlijk 'verder afbouwen' van de zorg met een additionele 16%

Volgende pagina

Opvolging van de situatie in 2021!

Bijlage

Er werd boven al aangegeven dat in de bevolkingsschema er een aantal 'dipjes' zijn in de curves. Waren dit jaren van een grote oversterfte? Nee toch niet ! (1), (2) en (3) zijn effecten van de lagere geboortes tijdens te oorlogsjaren. Zie grafiek

Puntje (4) was 'de ergste griep' in 25 jaar (zie RIVM: 2012-2013 langstdurende griep in afgelopen 25 jaar en daar valt wel iets uit te leren. Ook toen trad er een terugval van de sterfte statistieken op. Als je de effecten vergelijkt dan verklaart 'seizoen 2012-2013' ongeveer 70% van het COVID-jaar 2020... Het zoveelste bewijs dat de hele COVID-paniek echt buiten alle proporties is.