Interview met Dr. Robert Malone

Dit is een schitterend 90' interview door Del Bigtree (die een onafhankelijk video kanaal heeft) naar aanleiding van de originele 3-uren roundtable.

Het interview heeft de volgende inhoud

Deel 1 - Dr Malone vertelt over zijn carriere

06:30 - Dr Malone legt uit bij welke 4 innovaties hij (als jong wetenschapper 'on the shoulder of giants') betrokken was tot hij inderdaad tot de techniek van mRNA aankwam

  • 07:00 Dr. Malone linkt immuun response aan gen-therapie bij muizen en besluit dat de techniek bruikbaar is voor vaccins
  • 15:00 Andere stappen liposomen en whatever
  • 17:00 Stap 4 - totaal onverwacht vind hij de manier om een cel de proteïnes te laten afgeven

18:00 - Patenten gevecht

19:00 - Dr. Malone doet onderzoek op HIV

22:00 - mRNA stabilisatie en zuivering

23:00 - Patenten gevecht #2

Deel 2 - De veiligheid van de Vaccins - Safety Trials

24:00 - Del Bigtree schetst de context van zijn bezorgdheid dat de processen niet gevolgd zijn

28:30 - Dr. Malone confirmeert de problematiek en de aanpak

33:00 Haasten met dit vaccin was niet oké. Normaal gesproken heeft u voor de follow-up minimaal twee jaar veiligheidsgegevens nodig. Kritiek werd te gemakkelijk bestempeld als 'anti-vaxxer'-argumenten. Dit was slecht beleid

37:30 Rode vlaggen:

  • #1 Sep. 2021: Robert Malone waarschuwt FDA dat het gegenereerde spike proteine op zichzelf toxisch / gevaarlijk is maar het punt wordt tegengesproken en 'gefact checkt' door Reuters en zijn argumenten werden 'verworpen'. Ondertussen wordt dit meer en meer bevestigd. Zo kunnnen er nu b.v. virus delen via de Blood-Brain barrier toch in de hernenen komen (Brain Fog).
  • #2 46:30: Robert Malone stelt dat, omdat duidelijk is dat het vaccin niet blijft zitten, de bewijslast omgekeerd wordt. Het is nu aan de farmaceurische bedrijven te bewijzen dat het rondwaren van de vaccin spike niet gevaarlijk is.

50:30 Is mRNA gevaarlijk, of is het het spike-eiwit? Malone: Het algemene concept moet veilig zijn. Maar we weten (nog) niet of onze huidige aanpak van 'leveren' wel of niet veilig is.

54:00 Malone: Maar in alle geval, correcte communicatie naar de burger over wat de gekende en nog niet gekende risico's zijn is van het hoogste belang b.v. vooral voor (zwangere) vrouwen

58:00 Malone: Bloedklonters in de hersenen zijn nu aangetoonds als gegenereerd door het spike proteine.

59:00 Malone: Onderzoek bij verpleegster toont de circularie van het proteïne. Waar rook is is vuur en we zouden voorzichtig moeten zijn. Ik denk niet dat momenteel de risico's ernstig afgewogen worden tegenover de baten

1:00:01 Malone: Er zijn zelfs nog geen studies om te onderzoeken hoe veel en hoe lang spike proteïne vrij komt.

Deel 3 - De Censuur

1:06:00 twee facebook groepen met in totaal 250000 mensen die disucteerden over hun adverse events werden overnacht gesloten. Dit is de puurste vorm van gaslighting. Aan mensen die hopeloos zijn zeggen dat er eigenlijk geen probleem is met de vaccins.

1:10:00 we zien stijgende sterfte cijfers bij vaccinatie maar dat komt niet door...

1:11:00 in de vaers / b-save database komen door dat gedrag te weinig rapporten door. De werkelijke cijfers zijn zeker hoger

1:13:00 we hadden overlijdens van alle voorbije rapporteringen en nu de enorme stijging van deze rapportage verdient echt wel de aandacht in plaats van genegeerd te worden...

Deel 4 - Waarom gebeurt dit?

1:16:00 De FDA is geen onafhankelijk orgaan meer maar ondergaat 'administratieve druk' van boven uit

1:17:00 FDA / CDC zijn overweldigd door het gebeuren en nog te archaisch georganiseerd => slechte transparantie, lagging,...

Deel 5 - Wat is er gebeurd met het preventieve karakter of hergebruik van oude bestaande geneesmiddelen

1:21:00 Vele geneesmiddelen zoals Ivermectine zijn eigenlijk een super-effectieve manier om mensen te behandelen. Maar FDA vraagt onrealistische veiligheidsstudies ook al bestaan sommige geneesmiddelen al 40 jaar en zijn gekend als één van de meest veilige

1:23:00 Malone: we gaan hetn iet hebben over het lab lek in wuhan, of de timing sinds wanneer het vaccin gebouwd wordt.

1:24:30 Malone: Ik wil geen complot denker zijn maar waarom oude patentvrije geneesmiddelen door het FDA geweerd worden. We mogen het niet benoemen maar het is Regulatory Capture en hij verwijst naar de wiki ervan https://clicktime.symantec.com/3EZ8rKyHRXXSD4NesyxGg9G7Vc?u=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FRegulatory_capture

Deel 6 - Moeten kinderen gevaccineerd worden?

1:26:00 Er is geen gevaar voor kinderen of jong-volwassenen. Deze zouden nooit mogen ingeent worden. En de bangmakerij en het dwingen moet stoppen

Finale vraag: waarom horen we je nu?

1:32:00 In juni werd mij gevraagd het pfizer package te evalueren. Bij de review stelde ik vast dat er iets niet correct was. Ik overlegde met collega's in Canada die vertelden over de censuur en de 'academische politie'. En plots besefte ik hoe ver het gekomen was en dat we op een sleutelmoment zaten en dat mensen naar mij keken om leiderschap te tonen omdat ze mij niet kunnen 'censureren'. En dus ben ik sinds 16 juni beginnen spreken.

1:36:00 En ondertussen is het mijn ethische plicht om aan de kaak te stellen dat er hier vele grenzen overgestoken zijn waar achteraf nog spijt van gaat komen