Vaccinatie Risico          

De webmaster van Artsen voor vrijheid attendeerde me op de publicaties van het fagg (federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten) . Op die site wordt wekelijks een overzicht gegeven van de vastgestelde bijwerkingen van de COVID-19-vaccins


Meldingen van bijwerkingen van de COVID-19-vaccins

fagg rapporteert de volgende meldingen:Met zijn <0.01% kans op sterfte vallen de resultaten binnen de typisch geaccepteerde limieten voor vaccins (lees: ze lijken veilig als daar tegenover staat dat ze levensreddend zijn).

Maar de 0.13% aan ‘ernstige’ bijwerkingen is toch wat aan de hoge kant... Een bijwerking wordt als ernstig beschouwd als de bijwerking geleid heeft tot

 • een overlijden
 • een levensbedreigende situatie
 • een ziekenhuisopname of een verlengde ziekenhuisopname
 • een belangrijke of blijvende arbeidsongeschiktheid of invaliditeit
 • een aangeboren afwijking/misvorming
 • een andere medisch belangrijke gebeurtenis
Mogelijks vindt er zelfs nog een onderschatting plaats. Immers:
 • de 2e dosis is deels nog niet gegeven
 • de bijwerkingen komen binnen met vertraging, soms pas vele jaren later…
 • De ECDC stelde eind maart dat, op Europees niveau, de kans op een aandoening na vaccinatie 0.25% is, dat is bijna het dubbele van wat in België opgemeten wordt


De risico's van COVID-19

Hoe dan ook. Deze risico's moeten afgezet worden tegen de COVID-19 risico's. Onderstaande tabel vatten de risico's samen van de afgelopen 365 dagen, ofte één jaar COVID-19. Deze cijfers zijn waarschijnlijk een overschatting, maar voor de discussie laten we dat even zo.Scenario 1 - Vaccins werken ongelooflijk goed

Als eerste scenario nemen we het droomscenario. De COVID-19 vaccins werken met een effectiviteit van 3 x 80%

 • 80% effectiviteit van het vaccin om geen COVID-19 te krijgen
 • 80% effectiviteit van het vaccin om geen ernstige symptonen van COVID-19 te krijgen
 • 80% effectiviteit van het vaccin om overlijden tegen te gaan
Nemen we dan nog de assumptie dat er tot op vandaag 2,250,000 landgenoten met Corona in aanraking kwamen (2.25M door extrapollatie van de 783,000 positieve PCR testen of ook 2M op basis van de vaststelling van antilichamen bij bloeddonoren in december), dan komen we tot de volgende statistiek:Merk op dat, op basis van de huidige cijfers, je onder de 40 jaar je minder risico loopt op overlijden loopt door COVID-19 dan op overlijden door de vaccinatie zelf. Een beetje ironisch natuurlijk maar een gekend fenomeen. Het nemen van een vaccin brengt een klein risico met zich mee. Dat vaccinatie-risico is normaal gezien dat risico waard, gegeven dat het beschermt tegen een aandoening die een veel hoger risici heeft. Maar laat daar nu net het schoentje knellen. Immers, onder de 40 loop je nagenoeg geen risico op COVID-19.

En ook al is het vaccinatie-risico klein (< 1 op 10000), het is er. En ga jij nu als overheid zeggen: "Je mag terug X of Y, maar eerst moet je deze pil slikken. Die doet niets behalve dat je met 0.01% kans overlijdt?" Gaat dat echt gebeuren? Ik denk het niet...

Voor de leeftijdsgroepen ouder dan 60 jaar lijkt het nemen van het vaccin, in dit scenario, goede vooruitzichten te geven

De categorie tussen 40 en 60 blijft moeilijk in te schatten. De verschillen zijn niet zo overtuigend en het is geenszins bewezen dat de COVID-19 vaccins een dergelijke effectiviteit hebben.Scenario 2 - Vaccins werken zoals je realistisch kan verwachten

De assumptie hier is dat de COVID-19 vaccins werken met een effectiviteit van 3 x 40%

 • 40% effectiviteit van het vaccin om geen COVID-19 te krijgen
 • 40% effectiviteit van het vaccin om geen ernstige symptonen van COVID-19 te krijgen
 • 40% effectiviteit van het vaccin om overlijden tegen te gaan

Dit is een realistisch scenario en hopelijk halen we zelfs dit scenario. De effectiviteit van griep vaccins zou immers in dezelfde lijn liggen...In dit sceanario blijft vaccinatie aan te raden voor 80+-er en ook voor de leeftijds categorie tussen 60 en 80 is vaccinatie zeker te overwegen. De voordelen van vaccinatie voor de leeftijdscategorie 40-60 is maar zo zo en, gegeven de fouten marge / onzekerheden zowel bij het inschatten van de risico's van vaccinatie, als bij de ernst van COVID-19, blijft het allemaal koffiedik kijkenScenario 3 - Vaccins werken maar daarmee is alles gezegd

De assumptie hier is dat de COVID-19 vaccins werken met een effectiviteit van 3 x 10%

 • 10% effectiviteit van het vaccin om geen COVID-19 te krijgen
 • 10% effectiviteit van het vaccin om geen ernstige symptonen van COVID-19 te krijgen
 • 10% effectiviteit van het vaccin om overlijden tegen te gaan
Dit scenario kan absurd lijken, maar momenteel is het in de data niet duidelijk of zelfs deze effectiviteit gehaald wordt. Volg hier de huidige impact van de vaccinatie.De conclusie daar is duidelijk. Ben je jonger dan 60, dan is vaccinatie onzin. Alleen als je boven de 80 bent blijft vaccineren een logische keuzeWat voor risicopatienten met (meerdere) aandoeningen?

Risico patienten met (meerdere) aandoeningen lopen natuurlijk een hoger risico. Voor hen zijn al de bovenstaande cijfers een stuk 'negatiever'. Voor deze personen is vaccinatie dan natuurlijk weer een logischere keuze


Besluit

Op basis van de cijfers van het fagg en van de COVID-19 cijfers kan ik vandaag alleen maar concluderen dat:

 • als je jonger bent dan 60 jaar , je (kans-technisch) eigenlijk beter niet* laat vaccinneren.
 • als je jonger bent dan 40 jaar, je (kans-technisch) eigenlijk beter nooit* laat vaccinneren, zelfs niet als de effectiviteit van het vaccin 3x 80% is
* Met uitzondering natuurlijk als je onderliggende aandoeningen hebt. Afhankelijk van de ernst van je aandoeningen kan zelfs een vaccin dat maar voor 10% werkt een positieve impact hebben...Ga terug naar het overzicht

Berekening van de echte oversterfte van 2020