Vaccinatie Risico          

De webmaster van Artsen voor vrijheid attendeerde me op de publicaties van het fagg (federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten) . Op die site wordt wekelijks een overzicht gegeven van de vastgestelde bijwerkingen van de COVID-19-vaccins


Meldingen van bijwerkingen van de COVID-19-vaccins

fagg rapporteert de volgende meldingen:Met zijn 0.0031% kans op sterfte vallen de resultaten maar nipt binnen de typisch geaccepteerde limieten voor vaccins (lees: ze lijken veilig genoeg) als daar echter tegenover staat dat ze levensreddend zijn èn dat er geen blijvende neveneffecten op lange termijn opduiken).

De 0.41% bijwerkingen zijn best wel hoog te noemen. Het impliceert dat, Met zowat 9.2M Belgen gevaccineerd, ongeveer 37,720 mensen een of andere bijwerking hebben ondervonden. Dat is niet weinig.

De 0.146% ‘ernstige’ bijwerkingen zijn nog meer zorgelijk. Met zowat 9.2M Belgen gevaccineerd wil dit zeggen dat er bijna 13,432 mensen een ernstige bijwerking hebben ervaren. Een bijwerking wordt als ernstig beschouwd als deze geleid heeft tot

 • een overlijden
 • een levensbedreigende situatie
 • een ziekenhuisopname of een verlengde ziekenhuisopname
 • een belangrijke of blijvende arbeidsongeschiktheid of invaliditeit
 • een aangeboren afwijking/misvorming
 • een andere medisch belangrijke gebeurtenis
Een opmerking van vaccinatie protagonisten is ook dat die cijfers niet zo maar mogen gebruikt worden. Op de web site van fagg staat immers een belangrijke disclaimer. Met name:
De informatie in dit bulletin heeft betrekking op vermoedelijke bijwerkingen...Informatie over gemelde bijwerkingen mag niet worden geïnterpreteerd dat het vaccin het waargenomen effect veroorzaakt of dat het gebruik ervan een risico inhoudt

Dat zal ongetwijfeld zo zijn, maar anderzijds vindt er ook nog een onderschatting plaats. Immers:

 • Er zijn veel getuigenissen dat er wordt 'ondergerapporteerd'. 4Mijn dokter zegt dat dat niet van de vaccinatie kan komen4 is een veel gehoorde claim...
 • de impact van inenting van de booster is nog niet in zijn totaliteit meegenomen. Ze zijn wel meegenomen omdat deze 3e prik nog steeds binnen het jaar plaats vind
 • de bijwerkingen op middellange termijn (2-3 jaar) en lange termijn (10 jaar) zijn niet gekend (Vaccins zijn versneld door de test procedure gejaagd). Deze resultaten zijn natuurlijk evenmin meegenomen
 • de ECDC stelde eind maart dat, op Europees niveau, de kans op een aandoening na vaccinatie 0.25% is, dat is meer dan het dubbele van wat in België opgemeten wordt
Hoe dan ook, iedereen is het eens dat het inenten van een vaccin een risico betekent. En, behalve kritiek geven op het feit dat ik de fagg cijfers hanteer) spreken de protagonisten zich niet uit over de hoogte van het risico. Persoonlijk denk ik dat de plussen de minnen wel opheffen... En alleen na afloop heb je volledige duidelijkheid over de cijfers. Verder... als mensen willen discuteren over het sterven-door-vaccinatie risico moeten we er misschien ook eens het sterven-door-COVID risico bij nemen, want we hebben gezien dat ook dat risico zwaar overschat wordt!

Afin, op deze site hanteren we dus gewoon deze cijfers van fagg om te onderbouwen dat het onzinning is voor b.v. gezonde mensen jonger dan 40 om het vaccin te nemen.


De risico's van COVID-19

Hoe dan ook. Deze risico's moeten afgezet worden tegen de COVID-19 risico's. Onderstaande tabel vatten de risico's samen van de afgelopen 365 dagen, ofte één jaar COVID-19. Deze cijfers zijn waarschijnlijk een overschatting, maar voor de discussie laten we dat even zo.Scenario 1 - Vaccins werken ongelooflijk goed

Als eerste scenario nemen we het droomscenario. De COVID-19 vaccins werken met een effectiviteit van 3 x 80%

 • 80% effectiviteit van het vaccin om geen COVID-19 te krijgen
 • 80% effectiviteit van het vaccin om geen ernstige symptonen van COVID-19 te krijgen
 • 80% effectiviteit van het vaccin om overlijden tegen te gaan
Nemen we dan nog de assumptie dat er tot op vandaag 2,250,000 landgenoten met Corona in aanraking kwamen (2.25M door extrapollatie van de 783,000 positieve PCR testen of ook 2M op basis van de vaststelling van antilichamen bij bloeddonoren in december), dan komen we tot de volgende statistiek:Merk op dat, op basis van de huidige cijfers, je onder de 40 jaar je minder risico loopt op overlijden loopt door COVID-19 dan op overlijden door de vaccinatie zelf. Een beetje ironisch natuurlijk maar een gekend fenomeen. Het nemen van een vaccin brengt een klein risico met zich mee. Dat vaccinatie-risico is normaal gezien dat risico waard, gegeven dat het beschermt tegen een aandoening die een veel hoger risici heeft. Maar laat daar nu net het schoentje knellen. Immers, onder de 40 loop je nagenoeg geen risico op COVID-19.

En ook al is het vaccinatie-risico klein (< 1 op 10000), het is er. En ga jij nu als overheid zeggen: "Je mag terug X of Y, maar eerst moet je deze pil slikken. Die doet niets behalve dat je met 0.01% kans overlijdt?" Gaat dat echt gebeuren? Ik denk het niet...

Voor de leeftijdsgroepen ouder dan 60 jaar lijkt het nemen van het vaccin, in dit scenario, goede vooruitzichten te geven

De categorie tussen 40 en 60 blijft moeilijk in te schatten. De verschillen zijn niet zo overtuigend en het is geenszins bewezen dat de COVID-19 vaccins een dergelijke effectiviteit hebben.Scenario 2 - Vaccins werken zoals je realistisch kan verwachten

De assumptie hier is dat de COVID-19 vaccins werken met een effectiviteit van 3 x 40%

 • 40% effectiviteit van het vaccin om geen COVID-19 te krijgen
 • 40% effectiviteit van het vaccin om geen ernstige symptonen van COVID-19 te krijgen
 • 40% effectiviteit van het vaccin om overlijden tegen te gaan

Dit is een realistisch scenario en hopelijk halen we zelfs dit scenario. De effectiviteit van griep vaccins zou immers in dezelfde lijn liggen...In dit scenario blijft vaccinatie aan te raden voor 80+-er en ook voor de leeftijds categorie tussen 60 en 80 is vaccinatie zeker te overwegen. De voordelen van vaccinatie voor de leeftijdscategorie 40-60 is maar zo zo en, gegeven de fouten marge / onzekerheden zowel bij het inschatten van de risico's van vaccinatie, als bij de ernst van COVID-19, blijft het allemaal koffiedik kijkenScenario 3 - Vaccins werken maar daarmee is alles gezegd

De assumptie hier is dat de COVID-19 vaccins werken met een effectiviteit van 3 x 10%

 • 10% effectiviteit van het vaccin om geen COVID-19 te krijgen
 • 10% effectiviteit van het vaccin om geen ernstige symptonen van COVID-19 te krijgen
 • 10% effectiviteit van het vaccin om overlijden tegen te gaan
Dit scenario kan absurd lijken, maar momenteel is het in de data niet duidelijk of zelfs deze effectiviteit gehaald wordt. Volg hier de huidige impact van de vaccinatie.De conclusie daar is duidelijk. Ben je jonger dan 60, dan is vaccinatie onzin. Alleen als je boven de 80 bent blijft vaccineren een logische keuzeWat voor risicopatienten met (meerdere) aandoeningen?

Risico patienten met (meerdere) aandoeningen lopen natuurlijk een hoger risico. Voor hen zijn al de bovenstaande cijfers een stuk 'negatiever'. Voor deze personen is vaccinatie dan natuurlijk weer een logischere keuze


Besluit

Op basis van de cijfers van het fagg en van de COVID-19 cijfers kan ik vandaag alleen maar concluderen dat:

 • als je jonger bent dan 60 jaar , je (kans-technisch) eigenlijk beter niet* laat vaccinneren.
 • als je jonger bent dan 40 jaar, je (kans-technisch) eigenlijk beter nooit* laat vaccinneren, zelfs niet als de effectiviteit van het vaccin 3x 80% is
* Met uitzondering natuurlijk als je onderliggende aandoeningen hebt. Afhankelijk van de ernst van je aandoeningen kan zelfs een vaccin dat maar voor 10% werkt een positieve impact hebben...

Even nog een veel gehoorde opmerking. FAGG stelt dat er geen bewezen oorzakelijk verband is tussen de ernstige bijwerkingen of de gemelde overlijdens. Dat kan inderdaad wel zo zijn, maar als je cijfers begint te 'interpreteren' dan kan ook hetzelfde gedaan worden voor de COVID overlijdens en kan b.v. uitgegaan worden van mijn stelling dat de echte oversterfte door Corona slechts 2.2% is (zie deze pagina). Ook met de assumptie moet rekening gehouden worden dat niet 2.25M maar eerder al 2.75M mensen besmet zijn geweest (Prof. Molenberghs spreekt al van 3M-3.5M reeds besmette landgenoten)
In die context krijg je wel een zeer flauwe vaccinatie voordeel grafiek. En dan mag je het vaccinatie risico nog nuanceren... Alleen 80+ ers hebben dan nog een beetje voordeel aan. Trouwens... misschien is dat scenario best realistisch...


Meer informatie

Voor statistieken op Europees niveau verwijzen we u graag naar de EudraVigilance databank

In de Verenigde Staten hanteren ze al sinds 24 jaar het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Bedenkelijk om op te merken is dat er in de VAERS databank ondertussen al meer problemen en overlijdens zijn gemeld met de COVID vaccins dan de afgelopen 24 jaar voor alle andere vaccins samen.

Tenslotte, als je denkt dat het vergezocht is dat er 'slachtoffers door vaccinatie zijn' en als je je af vraagt of de overheid er van bewust is... Ik denk het wel. Alvast al bij onze Noorderburen. Bekijk even deze vergelijking van vaccinatie uitnodigingsbrieven in maart resp. mei

**** Update 17 december 2021 ****

Dankzij drukkings groepen heeft Pfizer documenten moeten vrijgeven in het kader van de "freedom of information request act"

Eén van die documenten is een document van Pfizer dat de Adverse Effects op het Pfizer vaccin bestudeert. Het document vind je hier

De resultaten zijn best wel confronterend voor mensen die adverse events relativeren. Even een bloemlezing:

 • pag 7: Tegen 28/2 werden 42 086 adverse events gemeld. 1 223 mensen zijn overleden; 520 mensen hebben er een lange termijn handicap of effecten van overgehouden. en 11 361 waren, bij het schrijven van het rapport (2 maand later) nog steeds niet hersteld! In totaal zijn dus meer dan 31% van de adverse events extreem problematisch
 • pag 12: 274 adverse events werden gerapporteerd bij zwangere vrouwen. 75 vrouwen (27%!) hadden een ernstig probleem met onder andere 23 spontane abortussen. Verder ook nog een beperkt aantal indirecte adverse events via het geven van borstvoeding
 • pag 13: 34 Adverse Events bij kinderen waarbij 24 van de 34 (75%) ernstig waren.

Hierbij het interview met de Dr Nagase die dit rapport analyseerde: https://westernstandardonline.com/2021/12/watch-bc-doctor-reviews-shocking-stats-from-released-pfizer-documents/

Let wel! in het interview wordt een ernstige fout gemaakt. Zo wordt meermaals geinsinueerd dat het gaat om percentages bij vaccinatie, maar dat is het niet. Het zijn percentages van de Adverse effects.

Dit gezegd zijnde blijft het een zeer goed rapport. Ik schat in dat er tot dan maximaal 90 miljoen mensen met pfizer geprikt werden. De 42 086 adverse events zouden dan een vaccinschade risico van 0.047% vertegenwoordigen op een (zeer) ernstige bijwerking en 0.0014% op overlijden.

De cijfers zijn in lijn met de cijfers van fagg. Het is niet het killer vaccin dat Dr Nagase er van maakt, maar wat het duidelijk maakt is dat het vaccin zeker niet risicoloos is!

https://phmpt.org/pfizers-documents/

**** Update 17 december 2021 ****

**** Update 30 april 2021 ****

Het FHI, zeg maar de Noorse versie van fagg, stelde eind april dat het Astra Zenica vaccin een mortaliteit mortaliteit van 0.0023% heeft. Zie deze aankondiging In die context werden ook de inentingen met Astra Zenica voor -40 jarigen teruggeschroefd. Zowat honderdduizend -40-ers kregen in mei en juni nog hun tweede prik, maar het aantal nieuwe inentingen ligt onder de 1000.

****Einde Update 30 april 2021 ****

**** Update 26 juni 2021 ****

Op 24/6 werd een explosieve studie gepubliceerd. De studie stelt: "Om 3 sterfgevallen met covid te vermijden, moeten we 2 doden door die injecties accepteren". En roept regeringen op "hun vaccinatie beleid te herzien".

De vaccinatie-baten in termen van sterftereductie in Israel koppelen aan nevenwerkingen in Nederland is evenwel een forse stap merkte iemand terecht op. en ook alle sterfgevallen worden aan het vaccin toegeschreven... Maar het kan nog nuttig zijn.

Het artikel is begin juli om niet-gedocumenteerde redenen 'terug getrokken'. Spijtig eigenlijk, want dit is echt wel het ethische debat dat we moeten voeren. Hoeveel vaccinatie-overlijdens* zijn we bereid te aanvaarden om het aantal COVID-overlijdens (zoals gesteld, tussen 3000 en 7500 het merendeel 80+) terug te dringen.

x * er circuleren zelfs berekeningen dat je zowat 100.000 mensen moet vaccineren om 1 COVID sterfte te vermijden. Met het 0.0025% risico boven impliceert dat zelfs een hallucinante 2.5 overlijdens door vaccinatie om 1 overlijden door COVID tegen te gaan.

Wanneer wordt dat debat gevoerd???

****Einde Update 26 juni 2021 ****

**** Update 4 juli 2021 ****


En zijn er echt geen alternatieven voor vaccinatie?

Ja die schijnen er echt wel te zijn. In 2004 werd een artikel in pub med gepubliceerd van o.a. Marc Van Ranst dan nog dat de effectiviteit van chloriquine aantoont. In mei 2020 werd de effectiviteit nog eens bevestigd door de KULeuven in in dit artikel van de KULeuven

En blijkbaar werd in het begin van de pandemie vastgesteld door Sciensano bij 5000 patienten dat Chloroquine werkt...

En Marc Van Ranst adviseert de regering? En toch zou een vaccin de enige uitweg zijn? Hier is toch echt wel een onderzoekscomissie gewenst. Deze zaak stinkt en pruttelt als een beerput met gist....

**** Einde Update 4 juli 2021 ****

**** Update 18 juli 2021 ****

Op 22 oct 2020 op een vergadering van het "Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee", had de Amerikaanse FDA reeds een werklijst opgesteld met de te verwachten bijwerkingen. Zie deze presentatie op tijdstip: 2:33:40(Let op - slide komt minder dan één seconde in beeld)

Ik dacht eerst dat er geknoeid was met de slide maar alles lijkt ok. De voice over, het feit dat deze slide tussen slides 15 en 17 ligt en het feit dat de presenter er over spreekt en stelt dat deze slide in bijlage staat...)

Ondertussen werden deze bijwerkingen zowate de ene na de andere bevestigd en komen ze in de bijsluiters terecht.

De risico's zijn dus als maar duidelijker. Verder leren we dat de vaccins niet garanderen dat je niet meer ziek wordt en voor de delta variant lijkt er zelfs geen enkele bescherming te zijn. En je kan nog steeds COVID verspreiden... Waarom zou je je uberhaupt laten vaccineren?

**** Einde Update 18 juli 2021 ****
Ga terug naar het overzicht

Berekening van de echte oversterfte van 2020