Hoe erg is Corona echt?        ** 2 jaar COVID ** ** 2022 ** Update 26 feb! ** 2021 ** Update 31 dec! Webinar Artsen Voor Vrijheid 11/4 (73')      

De COVID-19 pandemie is levensbedreigend! Het virus valt ons aan! Alleen samen zijn we sterk tegen het virus! Eén team van 11 miljoen tegen het virus! Dankzij de maatregelen is de regering erin geslaagd om een zeer sterk stijgende curve om te keren en een bijzonder dramatische situatie te vermijden!

Er passeren veel boutades op onze media tegenwoordig. Wat is er van aan? Hoe erg is deze pandemie echt?

2020 is ondertussen voorbij, dus laat ons trachten te voorspellen hoe 2020 zal herinnerd worden...

 • Als een bloedrood jaar waar op het nippertje dankzij het krachtdadig beleid van de overheid een echte ramp vermeden werd?
 • Als een slecht, eens-in-een-decennium, jaar?
 • Als de eerste echte sociale-media-massa-histerie?


Deze site verdedigt zes standpunten :

 1. De echte oversterfte is significant lager
 2. De kans op overlijden is slechts beperkt toegenomen.
 3. De mensen sterven met Corona, niet aan Corona
 4. De maatregelen hebben geen bewezen effect op het verloop van de besmettingen
 5. De maatregelen, als ze al werken, richten zich op de verkeerde doelgroep
 6. De uitleg over Corona zit vol met ongerijmdheden

Deze zaken worden op deze en volgende pagina's verder toegelicht en een oproep naar de beleidsmakers en virologen wordt gedaan

Maar eerst nog een belangrijke vraag. Laat ik mij vaccineren of niet? Neem ik ook de eerste Booster? Neem ik ook de tweede Booster? Daar mag ik niet in advizeren want ik ben geen geneesheer. Maar ik kan je wel advizeren om een aantal uitspraken af te toetsen met je huisarts.

 • Uitspraken ten voordele van het nemen van een Corona vaccin zijn:
  • je mag deelnemen aan het publieke leven (reizen, restaurant bezoek, cultuur)
  • je wordt niet als egoistisch, tegendraads, strijdlustig of anti-vaxer aanzien
  • ze vragen je niet of je denkt dat de aarde plat is of Elvis nog leeft, noch of je bang bent dat ze je een tracking device inspuiten ipv een vaccin
  • je laat onze beleidsvoerders en virocraten, zonder al te veel gezichtsverlies, deze crisis te boven komen
  • je hebt (hopelijk) minder kans om de ziekte door te maken
 • Uitspraken die oproepen om geen Corona-vaccin (meer) te nemen zijn:
  • de mensheid vertrouwt al eeuwen op zijn eigen immuunsysteem, en ook bij Corona lijkt het eigen immuun systeem voor het merendeel onder ons ruim voldoende te zijn
  • het Corona-vaccin nemen, komt altijd met een risico op bijwerkingen
  • het Corona-vaccin kan delen bevatten waar u het ethisch moeilijk mee heeft (foetus cellen, dieren cellen,...)
  • er is weining kennis over hoe de Corona-vaccins zich gedragen in combinatie met andere geneesmiddelen, noch welke impact de Corona-vaccins hebben op andere aandoeningen
  • het Corona-vaccin zal het corona-virus nooit uitroeien
  • de Corona-virussen, net als andere virussen, muteren voortdurend. Corona-vaccins lopen dus per definitie achter op de feiten zoals al jaren duidelijk is met b.v. de griep vaccins.
  • Zolang er genoeg mensen gehoorzaam blijven en de nonsens blijven geloven, blijft de onzin-kermis draaien

Het laten inspuiten van een COVID-19-vaccin introduceert trouwens een risico op milde bijwerkingen, een risico op ernstige bijwerkingen en zelfs een risico op overlijden. Op de website van het fagg (federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten) wordt wekelijks een overzicht gegeven van deze bijwerkingen.

Op basis van de cijfers van het fagg en van de COVID-19 cijfers kom ikzelf tot de conclusie dat:

 • als je jonger bent dan 60 jaar , je (kans-technisch) eigenlijk beter niet* laat vaccinneren.
 • als je jonger bent dan 40 jaar, je (kans-technisch) eigenlijk beter nooit* laat vaccinneren, zelfs niet als de effectiviteit van het vaccin 3x 80% is (80% minder kans op COVID-19, 80% minder kans op ernstige bijwerkingen, 80% minder kans op overlijden)
* Met uitzondering natuurlijk als je onderliggende aandoeningen hebt. Afhankelijk van de ernst van je aandoeningen kan zelfs een vaccin dat maar voor 10% werkt een positief impact hebben...

Zie deze pagina voor de onderbouwing van deze bewering!

Verder werd recentelijk (in 2021 pas) door het Europees Parlement 'Europese Resolutie 2361' aangenomen.

De resolutie stipuleert ethische, juridische en praktische overwegingen in het kader van de Covid-19-vaccins. Laat er geen misverstand over bestaan, het Europese Parlement wil de vaccinatiegraad maximaliseren, maar in de lijst van aanbevelingen staan er twee die uitermate belangrijk zijn voor wie erover twijfelt zich te laten vaccineren. Met name:

=> 7.3.1Burgers dienen te worden geïnformeerd dat vaccinatie NIET verplicht is en dat niemand politiek, sociaal of anderszins onder druk wordt gezet om zich te laten vaccineren, als ze dat zelf niet willen
=> 7.3.2Er dient gezorgd te worden dat niemand wordt gediscrimineerd omdat hij niet is ingeënt, vanwege mogelijke gezondheidsrisico's of omdat hij niet gevaccineerd wil worden;

Kortom, jij beslist zelf of je gevaccineerd wordt. Iemand anders kan en mag je dat niet verplichten (niet 'rechtstreeks' althans). De slogan 'ik vaccineer me voor jou' is dan ook een perverse manier om mensen te culpabiliseren als ze zich niet laten vaccineren. Het nut is onbewezen. Als je echt iets voor anderen wil doen, volg dan de enige echte Gouden Regel: 'Wie ziek is blijft thuis!'. Een goeie tweede regel is "Was regelmatig je handen" (gewoon met zeep is meer dan voldoende). Wil je nog meer doen voor anderen, sluit je dan aan bij de mensen die zich verzetten tegen de uitbuiting en plundering van arme landen, tegen de kap van regenwouden, of tegen de vervuiling...

Samengevat... Beslis alleen voor jezelf of je je laat vaccineren!
De oversterfte is significant lager.

Er stierven in 2020 127,134 mensen. 19,594 stierven aan Corona. Op zich is dat eigenlijk al minder dan 1 op 6. De werkelijke oversterfte dient echter lager te worden ingeschat; namelijk slechts tussen 7,100 en 9,300 overlijdens. Een meer correcte inschatting voor de 'oversterfte' door Corona is dus eerder slechts 1 op 15.
Deze pagina fundeert deze eerste claim.

Dat die oversterfte veel lager is dan gemeld wordt ook meer en meer duidelijk bij het bekijken van de overlijdens in 2021. De Standaard kopte op 15 april dat er nog nooit zo weining overlijdens weren in de eerste 3 maanden van het jaar en kon die informatie niet rijmen met het feit dat er die ondersterfte en weet niet wat ze moet denken van die Corona overlijdens in die context (15% van het totaal aantal overlijdens zijn nog steeds Corona overlijdens. Sterven de mensen aan Corona of met Corona?) Deze pagina gaat dieper in op de resultaten in 2021

Maar er is meer. Als je een simulatie start vanaf 2019, krijg je een schatting van 117,000 verwachte overlijdens voor 2020. De simulatie laat dat cijfer de komende 10 jaar zelfs oplopen tot 126,000. Echter, dank zij de simulatie berekenen we ook de ondersterfte in 2019. De ondersterfte reduceert de oversterfte van 2020 tot slechts 2.2% (2,786 overlijdens).
Deze pagina fundeert deze tweede claim.

Dat lage cijfer is, naar mijn bescheiden mening, de meest correcte schatting van de ernst van COVID-19. Dat punt alleen is al een afdoende bewijs dat zowel maatregelen als vaccinatie kompleet onzinnig zijn... Echter, voor de rest van het betoog op deze site (het weerleggen van het nut van de maatregelen of de vaccinatie) starten we gewoon weer vanaf de officiële cijfers.


De kans op overlijden is slechts beperkt toegenomen

De kans op overlijden is slechts beperkt toegenomen wanneer men over een wat langere periode heen kijkt.

Ben je vandaag jonger dan 65 jaar , dan was 2020 zowat het minst dodelijke jaar sinds de geschiedenis van de mensheid. De Corona paniek in deze categorie is absulute waanzin

Ben je vandaag tussen 65 en 74 jaar , dan was 2020 marginaal gezien wat slechter dan de afgelopen 10 jaar, maar was de kans dat je tot deze groep van mensen bent gaan behoren netto nog altijd 20% hoger dan 10 jaar geleden.

Ben je vandaag tussen 75 en 84 jaar , dan was 2020 wat minder gunstig dan de afgelopen 7 jaar. Je jaarlijkse kans op overlijden is nu 4.81% terwijl die de afgelopen 6 jaar slechts 4.35% was.

Ben je vandaag ouder dan 85 jaar dan is je jaarlijkse kans op overlijden is nu 16.77% terwijl die de afgelopen 10 jaar eerder tussen 14% en 15% zat. Je moet inderdaad tot 15 jaar teruggaan voor dezelfde sterftekans te hebben. Echter, de kans dat sinds dan tot deze groep van 85+ ers bent gaan behoren is bijna verdubbeld

Deze pagina fundeert deze claim.De mensen sterven met Corona, niet aan Corona

Dit COVID-19 coronavirus is wel echt een reëel en gemeen virus, en ik ben onze zorgsector dankbaar voor de goede zorgen aan onze meest kwetsbaren. Maar we moeten ook realistisch zijn. De oversterfte is eerder beperkt en treft nagenoeg onze kwetsbare mensen met diverse aandoeningen, en dus ook de 75+-ers en vooral onze 85+ ers

Immers, via de Sciensano data kan je afleiden dat de 19,594 COVID slachtoffers overleden met gemiddeld meer dan twee co-morbiditeiten. Het merendeel van de COVID-19 overlijdens waren dus waarschijnlijk mensen die stierven met COVID-19, niet aan COVID-19. De meerderheid van de COVID sterfgevallen zijn dus waarschijnlijk dubbele tellingen. Het zijn waarschijnlijk eerder hun ouderdom (~60% van de Corona overlijdens deden zich voor in WZC's) en onderliggende aandoeningen die hen uiteindelijk de das omdoen. Net zoals een griep fataal kan zijn. Net zoals een hittegolf fataal kan zijn

Deze pagina fundeert deze claim.

*** Update 20 aug. *** De CDC heeft een rapport dat deze claim uitstekend fundeert. Deze pagina bespreekt het rapportDe maatregelen hebben geen bewezen effect op het verloop van de besmettingen

De horeca was minstens de helft van het jaar gesloten. Alle culturele activiteiten zijn al langer dan driekwart van dit jaar verboden, net als gewoon sociaal contact. De nachtklok, de beperkingen in het onderwijs, de lokale mondmaskerplicht gaat ook al vele maanden mee. De lockdown leek nog het minst 'eindeloos'... En heeft dat ook enige zin gehad vraagt een mens zich af...

Helaas, de maatregelen hebben geen effect op het verloop van de curve. Die komt en gaat even snel als een gewone besmetting. i.e. de hele cyclus duurt nog geen vier weken. bijzonder snel als je rekening houdt met een incubatie tijd van meerdere dag.

Alle bestaande regels (sociaal isolement en mondmaskers) ten spijt, raakten 62.8% van de steden en de gemeentes al aan of nabij hun curve piek nog voor de horeca gesloten werd. Bij +99% van de steden/gemeentes was de piek al voorbij toen FVDB zijn gezag wou tonen door het sluiten van diverse handelszaken.

Deze pagina fundeert deze claim.De maatregelen, als ze al werken, richten zich op de verkeerde doelgroep

De ironie, of beter de tragiek, is dat nagenoeg alle maatregelen zich voor 92% richten op de niet relevante bevolkingsgroepen, terwijl die zich eigenlijk moeten richten op de 8% ouderen / kwetsbaren. Alle maatregelen, als ze al zouden werken zijn dus zeer, zeer indirect. En zelfs de maatregelen, die wel werken, zouden veel effectiever gemaakt kunnen worden, mochten ze beter toegespitst worden op de kwetsbare en oudere bevolking.

Deze pagina fundeert deze claim.De uitleg over Corona zit vol met ongerijmdheden

De communicatie omtrent Corona, en zelfs het beleid, lijken ernstig te lijden te hebben onder de vele ongerijmdheden die in het Corona verhaal optreden. Waarom wordt de mensen voortdurend voorgehouden dat we met een gevaarlijke pandomie te maken hebben? In maart kan die vraag nog relevant geweest zijn. Vandaag de dag is dat niet meer zo.

Waarom asymptomatische mensen überhaupt testen? Waarom zo veel drama maken over de bezetting van de ziekenhuizen? Waarom geen transparantie over het typische profiel van een Corona slachtoffer met gemiddeld meer dan twee co-morbiditeiten?

Deze pagina bespreekt een aantal van deze ongerijmdheden.Oproep aan onze beleidsmakers

Het is duidelijk dat de huidige maatregelen die jullie - beleidsmakers en virologen-raadgevers - ons opleggen op dit moment ons land de vernieling in rijden. Het is bijna hallucinant. De 9% kwetsbaren verdienen absoluut alle aandacht, bescherming en voorzorgsmaatregelen, maar er zijn ook 91% niet-kwetsbaren voor wie deze maatregelen een ongekende economische en psychosociale impact zal hebben. Uiteraard is dat mateloos frustrerend en pijnlijk voor deze mensen.

De cijfers die u op deze site kan raadplegen spreken voor zich. Onze kinderen en jongvolwassenen hebben recht op onderwijs, op sociale ontwikkeling. De psychosociale effecten van deze maatregelen voor hen zijn ongezien. Zoveel mensen vervallen in armoede en dit heeft een impact op gans de maatschappij.

De huidige maatregelen zijn onbegrijpelijk, onhoudbaar en ineffectief. Wij roepen daarom krachtig op om te doen wat écht een verschil maakt:

Versterk de zorg voor onze kwetsbare en verouderende bevolking (9% van het land) en neem maatregelen die zich specifiek richten op deze kwetsbaren... Schaf de maatregelen die de economie aantasten, die maatregelen die de vrijheden van de mensen beperken af. Geef de mensen hun glimlach terug:

 • Stimuleer flexibele uitbouw van de hospitalen voor respiratoire aandoeningen en van de intensieve zorg. Een meer-capaciteit van 1500 flexiebele ICU bedden lijkt voldoende
 • Investeer in antivirale middelen en onderzoek daarover. Er zijn reeds tal van voorstellen, eenvoudig te realiseren
 • Schakel de huisartsen terug in als eerste lijn en geef ze de bevoegdheid en verantwoordelijkheid terug.
 • Stimuleer de immuniteit van mensen (meer bewegen, vitamine C en D,…)
 • Maak werk van een arsenaal verstandige maatregelen die de vrijheden niet beperken en de economie niet aantasten.
 • Stop de foute tests
 • Stop met de mensen nodeloos bang te maken.
 • Geef ons ons normale leven terug.
(Vrij naar de eisen van viruswaanzin)

Volgende pagina

Twee jaar COVID!